Budowa i przebudowa płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu

Data dodania:
17.10.2023r.
Termin składania ofert:
08.01.2024r. godz. 11:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publiczych.
Status:
aktualny

Nr sprawy: 3/2023/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera SWZ.

Zamówienie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2)
nr 101079541 — 21-PL-TM-IOCMMAW

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
17.10.2023
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 3.2023.NZP
17.10.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 3.2023.NZP
17.10.2023
Załącznik 2.1. do SWZ - Formularz oferty
17.10.2023
Załącznik 2.2. do SWZ - Wstępny kosztorys rozliczeniowy
17.10.2023
Załącznik 3.1. do SWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
17.10.2023
Załącznik 4.1. do SWZ - Wykaz - doświadczenie wykonawcy
17.10.2023
Załącznik 4.2. do SWZ- Wykaz - personel wykonawcy
17.10.2023
Załącznik 4.3. do SWZ - Oświadczenie w zakresie art 108. ust. 1 pkt. 5 PZP
17.10.2023
Załącznik 4.4. do SWZ. - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ;
17.10.2023
Załącznik 4.5. do SWZ. - Oświadczenie na podstawie art 117 PZP
17.10.2023
Załącznik 4.6. do SWZ - Zobowiazanie podmiotu udostępniajacego zasoby na podstawie art 118 PZP
17.10.2023
Załącznik 4.7. do SWZ- Oświadczenie sankcyjne wykonawcy (wstępne)
17.10.2023
Załącznik 4.8. do SWZ - Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniajacego zasoby (wstępne)
17.10.2023
Załącznik 4.9. do SWZ - Oświadczenie własne wykonawcy (sankyjne)
17.10.2023
Załącznik 4.10. do SWZ - Oświadczenie własne podmiotu udostepniajacego zasoby (sankcyjne)
17.10.2023
Załącznik 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
17.10.2023
Załącznik 6.1. do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
27.10.2023
Wyjaśnienia SWZ; pismo 1209
30.10.2023
Informacja o odwołaniu; pismo 1252
30.10.2023
(odwołanie) Wrocław Lotnisko odwołanie Porr Spółka Akcyjna-sig
30.10.2023
(załącznik do odwołania) Rejestr_Lotnisk_Cywilnych_17.10.2023-sig
03.11.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (1); sprawa 3.2023.NZP
03.11.2023
Zmiany SWZ; pismo 1268
15.11.2023
Zmiany SWZ; pismo 1326
17.11.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2); sprawa 3.2023.NZP
20.11.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3); sprawa 3.2023.NZP
20.11.2023
Zmiany SWZ; pismo 1347
23.11.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 1367
27.11.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 1376
29.11.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (4); sprawa 3.2023.NZP
01.12.2023
Informacja o odwołaniu; pismo 1397
01.12.2023
(odwołanie) 2023 11 29 Colas odwolanie SWZ Port Lotniczy Wroclaw-sig
01.12.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (5); sprawa 3.2023.NZP
01.12.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 1398
05.12.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 1409
06.12.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (6); sprawa 3.2023.NZP
08.12.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (7); sprawa 3.2023.NZP
08.12.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 1425
11.12.2023
Zmiany SWZ; pismo 1428
12.12.2023
Zmiany SWZ; pismo 1435
15.12.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (8); sprawa 3.2023.NZP
15.12.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 1460
21.12.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 1471
22.12.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (9); sprawa 3.2023.NZP
08.01.2024
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; pismo 0032
08.01.2024
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; pismo 0036
05.04.2024
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; pismo 0468