Handling

Obsługę handlingową w Porcie Lotniczym Wrocław prowadzi firma WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.

To firma posiadająca profesjonalnie wyszkolony personel i wysokiej jakości sprzęt, bazująca na latach doświadczeń. Najwyższą wartością spółki jest troska o jej klientów: operatorów lotniczych i ich pasażerów

tel: (71) 35 81 381, e-mail, www.wrolot.com.pl

 

Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2022r. ograniczeń w liczbie podmiotów świadczących usługi obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich na lotnisku Wrocław-Strachowice.

Mając na uwadze optymalizację zarzadzania lotniskiem Wrocław-Strachowice, w związku ze spadkiem ruchu poniżej liczby 2 milionów obsłużonych pasażerów w 2021r., działając na postawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, Port Lotniczy Wrocław S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2022r. na zarządzanym przez siebie lotnisku ograniczeń w liczbie podmiotów świadczących usługi obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich.
Wybór przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług w poszczególnych kategoriach został dokonany na podstawie obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów w obszarach: bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług, doświadczenia, posiadanej infrastruktury, wykorzystywanych urządzeń oraz powierzchni a także uwarunkowań operacyjnych i ekonomicznych.

Lista podmiotów upoważnionych od dnia 1 stycznia 2022 r. do świadczenia usług obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich na lotnisku Wrocław-Strachowice:

Kategoria 1 „Obsługa w zakresie administracji naziemnej i nadzoru” – świadczący usługi:
–   WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.
–   Port Lotniczy Wrocław S.A.
Kategoria 2 „Obsługa pasażerów” – świadczący usługi:
–   WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.
–   Port Lotniczy Wrocław S.A.
Kategoria 3 „Obsługa bagażu” – świadczący usługi:
–   WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.
–   Port Lotniczy Wrocław S.A.
Kategoria 4 „Obsługa towarów lub poczty” – świadczący usługi:
–   WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.
–   Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o.
Kategoria 5 „Obsługa płytowa” – świadczący usługi:
–   WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.
–   Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o.
–   Port Lotniczy Wrocław S.A.
Kategoria 6 „Obsługa statków powietrznych – świadczący usługi:
–   WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.
–   Port Lotniczy Wrocław S.A.
Kategoria 7 „Obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w materiały napędowe” – świadczący usługi:
–   Port Lotniczy Wrocław S.A.

Zarząd Portu Lotniczego Wrocław S.A. wprowadzając powyższe ograniczenia, kierował się uwarunkowaniami związanymi z niespotykanymi wcześniej okolicznościami oraz ograniczeniami związanymi z wpływem epidemii COVID-19 na rynek lotniczy, które wskazują jednoznacznie na konieczność ograniczenia do niezbędnego minimum funkcjonowania podmiotów związanych z działalnością lotniczą w celu zapewnienia funkcjonowania każdego z nich bez obniżenia standardów bezpiecznej obsługi pasażerów w trakcie epidemii.

W chwili wystąpienia korzystnych przesłanek związanych z trwałym zwiększeniem ruchu lotniczego oraz stabilizacji sytuacji po ustąpieniu nadzwyczajnych uwarunkowań epidemii COVID-19, Port Lotniczy Wrocław S.A. podejmie stosowne działania w swoim obszarze odpowiedzialności mające na celu zastosowanie docelowych środków przewidzianych dla przezwyciężenia przyczyn wprowadzanych ograniczeń.

Kontakt

Obsługa operacyjna [email protected] tel: (71) 35 81 280
Obsługa pasażerska [email protected] tel: (71) 35 81 481, (71) 35 81 381
Obsługa płytowa [email protected] tel: (71) 35 81 188
General aviation [email protected] tel: (71) 35 81 188, (71) 35 81 386