Cyberbezpieczeństwo

 

Wzrost cyfryzacji usług i urządzeń pozytywnie wpływa na wiele aspektów naszego codziennego życia oraz oferuje nowe możliwości, jednak te pozytywne zmiany mogą być także źródłem ryzyka. Podobnie jak większość sektorów gospodarki także lotnictwo podlega ewolucji w obszarze cyfryzacji, której celem jest poprawa poziomu świadczenia usług a także wyeliminowanie błędów ludzkich. Obserwowany postęp w lotnictwie to nie tylko nowe możliwości, lecz także duże wyzwania w sferze bezpieczeństwa. Czyniąc zadość obowiązującym przepisom w tym ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Port Lotniczy Wrocław S.A udostępnia niniejszym informacje pozwalające zrozumieć zagrożenia w cyberprzestrzeni.

1. Co to jest cyberprzestrzeń?

Cyberprzestrzeń to sfera ludzkiej działalności, która wykształciła się dzięki powstaniu sieci komputerowych jednak nie jest tożsama tylko z Internetem. Cyberprzestrzeń to przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami. Cyberprzestrzeń to nie tylko systemy, oprogramowania, Internet czy też przetwarzanie danych, to wirtualne odzwierciedlenie działalności człowieka. Jest to obszar wytworzony w oparciu o nowe technologie.

2. Co to jest cyberbezpieczeństwo?

Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, poprzez cyberbezpieczeństwo należy rozumieć „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy”. Cyberbezpieczeństwo to jeden ze strategicznych celów w obszarze bezpieczeństwa naszego Państwa w wyniku którego podejmowany jest całokształt działań w celu minimalizacji ryzyk, grożącym czynnościom (operacjom) dokonywanych w cyberprzestrzeni.

Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie możecie znaleźć Państwo tutaj.

3. Jakie występują zagrożenia w cyberprzestrzeni?

Wraz z rozwojem cyberprzestrzeni, kiedy ta staje się wirtualnym odzwierciedleniem działań człowieka należy mieć na uwadze, że przenikają do niej także te negatywne działania. Wraz z rozwojem nowych technologii obserwowany jest także stały wzrost rozwoju cyberprzestępczości. Istnieje wiele źródeł potencjalnych zagrożeń w cyberprzestrzeni np.: terrorystyczne, przestępcze, polityczne, lub też takie które są wynikiem klęsk żywiołowych czy też błędów ludzkich. Zagrożenia jakie powstają mogą mieć negatywne konsekwencje nie tylko w obszarze pozyskiwania informacji, wycieku danych osobowych, lecz mogą być także realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

4. O czym powinnam/powinienem pamiętać przebywając w Porcie Lotniczym Wrocław S.A ?

  1. Podczas korzystania z dostępnej na terminalu sieci WI-FI nie powinienś logować się do bankowości elektronicznej lub do innych systemów, w których przetwarzane są dane których wyciek lub utrata mogą narazić Cię na szkodę, odpowiedzialność lub spowodować inne utrudnienia.
  2. Zwracaj uwagę czy połączenie strony internetowej jest szyfrowane (kłódka).
  3. Pamiętaj aby sprawdzać ustawienia hot-spot na swoich urządzeniach mobilnych i zabezpieczać je silnym hasłem.
  4. Nigdy nie udostępniaj swojej karty pokładowej przez komunikator internetowy lub media społecznościowe.
  5. Nie pozostawiaj swoich urządzeń mobilnych bez nadzoru.
  6. Jeśli zauważysz pozostawiony laptop, telefon komórkowy, pendrive itp. zgłoś ten fakt obsłudze lotniska.
  7. Nie podłączaj się zdalnie do urządzeń innych pasażerów.
  8. Jeśli uważasz że usługi udostępniane na stronie internetowej www.airport.wroclaw.pl przez Port Lotniczy Wrocław S.A są zagrożone lub wzbudzają inne podejrzenia poinformuj nas o tym fakcie wysyłając nam wiadomość na adres [email protected]
  9. Jeśli posiadasz informacji o źródłach występowania innych zagrożeń w tym cyberzagrożeń prosimy o kontakt.

5. Gdzie mogę szukać dodatkowych informacji związanych z cyberbezpieczeństwem ?

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem dodatkowych informacji o cyberbezpieczeństwie można je znaleźć na stronach:

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/cyber-security

https://www.cert.pl

https://www.cert.pl/ouch/

https://dyzurnet.pl

https://stojpomyslpolacz.pl/stp/materialy-do-pobrania