Praca na lotnisku

Rozwiń skrzydła razem z nami !

Weź udział w rozwoju firmy o strategicznym znaczeniu dla naszego regionu.


PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A. Poszukuje odpowiednich kandydatów do pracy na stanowisko:

AGENT OBSŁUGI SALONU EXECUTIVE LOUNGE

Podstawowe  zadania:

– zapewnienie profesjonalnej obsługi pasażerów biznesowych w salonie,
– prowadzenie rejestru pasażerów;
– dbanie o wystrój i czystość w salonie;
– dbanie o ekspozycje artykułów spożywczych w bufecie.

Wymagania wobec kandydatów:

– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
– miła aparycja,
– dobra prezencja,
– samodzielność podczas wykonywania obowiązków,

Oferujemy :

– umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o pracę;
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– atrakcyjny pakiet benefitów pozapłacowych;
– elastyczne godziny pracy, salon czynny w godzinach: 4:30-21:30,
– ciekawe zadania realizowane przez zgrany zespół,
– przyjazną atmosferę,
– możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w obsłudze klientów o specjalnym statusie,
– pracę w międzynarodowym środowisku.

Prosimy przesłać CV na adres Port Lotniczy Wrocław S.A. 54-530 Wrocław ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: [email protected] albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 190, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy we Wrocławiu, NIP 896-000-62-82, wysokość kapitału zakładowego 206 830 000zł, wysokość kapitału wpłaconego 206 830 000zł PLN (wpłacony w całości). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected], lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: (71) 35 81 100, a także osobiście w siedzibie Administratora. Wszelkie pytania w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą tradycyjną na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .
2. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po realizacji tego celu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do pracy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w rekrutacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Administrator Danych informuje że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Nowo otwierana kawiarnia w Porcie Lotniczym Wrocław poszukuje do pracy na stanowisko:

Barista / Baristka – pracownik Kawiarni

Twój zakres obowiązków:

– Przyjazna obsługa naszych Gości i aktywna sprzedaż produktów
– Przygotowywanie kawiarni do otwarcia i zamknięcia, w tym rozliczanie kasy fiskalnej
– Przygotowywanie kaw i pozostałych produktów dostępnych w naszej kawiarni
– Dbanie o porządek w kawiarni, sprzątanie sali i stolików
– Uzupełnianie podstawowych dokumentów na zmianie

Nasze wymagania:

• Chęć do pracy w kawiarni
• Komunikatywność i nastawienie na pracę z ludźmi – z gościem i zespołem
• Gotowość do współpracy w elastycznych godzinach – w systemie zmianowym, we wczesnych godzinach porannych (od 4 rano), późnych wieczornych lub w weekendy i święta
• Chęć do nauki i pozyskiwania nowej wiedzy – o kawie, naszych produktach oraz obowiązujących standardach
• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz mile widziane znajomości inych językół obcych
• Mile widziane doświadczenie pracy w kawiarni

Co oferujemy?

• Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie lub pracę (preferowani studenci)
• Elastyczny grafik, który połączysz ze swoimi zajęciami
• Szkolenia, które od początku wprowadzą Cię w świat kawy
• System premiowy
• Prace w międzynarodowym środowisku

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 190, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy we Wrocławiu, NIP 896-000-62-82, wysokość kapitału zakładowego 206 830 000zł, wysokość kapitału wpłaconego 206 830 000zł PLN (wpłacony w całości). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected], lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: (71) 35 81 100, a także osobiście w siedzibie Administratora. Wszelkie pytania w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą tradycyjną na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .
2. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po realizacji tego celu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do pracy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w rekrutacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Administrator Danych informuje że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Dział gastronomii Portu Lotniczego Wrocław poszukuje pracownika na stanowisko:

MANAGER GASTRONOMII

Twój zakres obowiązków
• Proaktywne zarządzanie lokalami
• Dbanie o utrzymanie najwyższych standardów jakościowych
• Rekrutacja, szkolenie i rozwój swojego zespołu
• Dbanie o prawidłowy przepływ dokumentacji, raportów
• Koordynowanie prac zespołu, zarządzanie, motywowanie
• Kontrola foodcost i innych wskaźników barowych
• Ścisła współpraca z innymi kierownikami funkcyjnymi
• Weryfikacja polityki magazynowej, inwentaryzacji bazowej oraz sprzętowej
• Regularne prowadzenie systemów kalkulacyjnych
• Realizacja zamówień i potrzeb dla kuchni
• Utrzymanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi
• Organizacja eventów

Nasze wymagania:

• Doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub managerskim w branży gastronomicznej
• Umiejętność obsługi oraz zarządzania systemem sprzedażowym i magazynowym
• Umiejętność analizy kosztów oraz pracy w oparciu o liczby/raporty
• Doświadczenia w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem
• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz umiejętności pracy w środowisku wielojęzycznym

Co oferujemy

• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Stabilne warunki zatrudnienia
• System premiowy
• Sprzęt służbowy
• Interesującą i rozwojową pracę w międzynarodowym, bardzo dynamicznym środowisku
• Szeroki pakiet socjalny
• Fantastyczną atmosferę oraz możliwość dalszego rozwoju
• Posiłki pracownicze i zniżki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 190, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy we Wrocławiu, NIP 896-000-62-82, wysokość kapitału zakładowego 206 830 000zł, wysokość kapitału wpłaconego 206 830 000zł PLN (wpłacony w całości). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected], lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: (71) 35 81 100, a także osobiście w siedzibie Administratora. Wszelkie pytania w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą tradycyjną na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .
2. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po realizacji tego celu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do pracy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w rekrutacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Administrator Danych informuje że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.