Praca na lotnisku

Rozwiń skrzydła razem z nami !

Weź udział w rozwoju firmy o strategicznym znaczeniu dla naszego regionu.

 


Port Lotniczy Wrocław poszukuje do pracy w barze Gate Bar restauracji On Time

Twój zakres obowiązków

 • Przyjazna obsługa naszych Gości i aktywna sprzedaż produktów
 • Przygotowywanie baru/ restauracji do otwarcia i zamknięcia, w tym rozliczanie kasy fiskalnej
 • Dbanie o porządek w barze/ restauracji, sprzątanie sali i stolików
 • Uzupełnianie podstawowych dokumentów na zmianie

Nasze wymagania

 • Chęć do pracy
 • Aktywna sprzedaż
 • Komunikatywność i nastawienie na pracę z ludźmi – z gościem i zespołem
 • Gotowość do współpracy w elastycznych godzinach – w systemie zmianowym, we wczesnych godzinach porannych (od 4 rano), późnych wieczornych lub w weekendy i święta
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz mile widziane znajomości innych języków obcych
 • Mile widziane doświadczenie

Co oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie (preferowani studenci)
 • Elastyczny grafik, który połączysz ze swoimi zajęciami
 • System premiowy
 • Prace w międzynarodowym środowisku
 • Benefity i zniżki

List motywacyjny ze zdjęciem oraz CV prosimy przesłać na adres Port Lotniczy Wrocław S.A. 54-530 Wrocław ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: [email protected] albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 190, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy we Wrocławiu, NIP 896-000-62-82, wysokość kapitału zakładowego 206 830 000zł, wysokość kapitału wpłaconego 206 830 000zł PLN (wpłacony w całości). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected], lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: (71) 35 81 100, a także osobiście w siedzibie Administratora. Wszelkie pytania w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą tradycyjną na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .
2. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po realizacji tego celu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do pracy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w rekrutacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Administrator Danych informuje że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


WRO-LOT Usługi Lotniskowe  Sp. z o.o. poszukuje odpowiednich kandydatów do pracy na stanowisko:

Agent Obsługi Pasażerskiej PRM

JAKIE ZADANIA NA CIEBIE CZEKAJĄ?

 • Asystowanie pasażerom z ograniczoną mobilnością na różnych etapach podróży na terenie lotniska (np. kontrola bezpieczeństwa, kontrola paszportowa, boarding)
 • Asystowanie i udzielanie informacji osobom starszym, niewidomym, niesłyszącym lub z innymi niepełnosprawnościami
 • Pomoc w przemieszczaniu się między różnymi punktami lotniska
 • Pomoc przy odbiorze bagażu

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?

 • Dyspozycyjność, gotowość do pracy zmianowej (zmiany nocne, weekendy i święta)
 • Niekaralność (warunek konieczny)
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 • Znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, poczucie odpowiedzialności
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Prawo jazdy kat. B (mile widziane)

OFERUJEMY

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie;
 • Transparentny system wynagradzania oraz premiowania;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport;
 • Pakiet opieki zdrowotnej Lux Med.;
 • Ubezpieczenie na życie Warta finansowane przez pracodawcę;
 • Zniżkowe bilety lotnicze;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Czekamy na Twoje zgłoszenie  pod adresem: [email protected]

Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Jeżeli Pani/Pan chce, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, wysyłając informację na nasz adres mailowy: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe znajduje się w zakładce Kariera na naszej stronie internetowej w zakładce KARIERA na naszej stronie internetowej.


WRO-LOT Usługi Lotniskowe  Sp. z o.o. poszukuje odpowiednich kandydatów do pracy na stanowisko:

Młodszy Agent ds. Obsługi Pasażerskiej

JAKIE ZADANIA NA CIEBIE CZEKAJĄ?

 • Odprawa biletowo – bagażowa pasażerów,
 • Obsługa pasażerów w hali odlotów,
 • Asysta dla pasażerów wymagających dodatkowej pomocy,
 • Obsługa punktu informacji.

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?

 • Dyspozycyjność, gotowość do pracy zmianowej (zmiany nocne, weekendy i święta)
 • Wykształcenie: min. średnie,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego; dodatkowa znajomość innego będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • Zaświadczenie o niekaralności.

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w branży lotniczej,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Niezbędne szkolenia,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport,
 • Świadczenia socjalne,
 • Zniżkowe bilety lotnicze.

Czekamy na Twoje zgłoszenie  pod adresem: [email protected]

Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Jeżeli Pani/Pan chce, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, wysyłając informację na nasz adres mailowy: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe znajduje się w zakładce Kariera na naszej stronie internetowej w zakładce KARIERA na naszej stronie internetowej.


WRO-LOT Usługi Lotniskowe  Sp. z o.o. poszukuje odpowiednich kandydatów do pracy na stanowisko:

Operator GSE

JAKIE ZADANIA NA CIEBIE CZEKAJĄ?

 • Obsługa specjalistycznego sprzętu handlingowego biorącego udział w obsłudzesamolotu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • Obsługa samolotu na płycie lotniska,
 • Obsługa załadunku oraz rozładunku samolotu,
 • Transport pasażerów na terenie lotniska (dot. kat. D),
 • Nadzór nad pasażerami (boarding/deboarding)
 • Obsługa pomostów pasażerskich.

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?

 • Dyspozycyjność, gotowość do pracy zmianowej (zmiany nocne, weekendy i święta)
 • Prawo jazdy B i C (posiadanie kategorii D będzie dodatkowym atutem),
 • Zaangażowania w wykonywane zadania,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Udokumentowanie historii zatrudnienia/ kształcenia z okresu 5 lat poprzedzających zatrudnienie.

OFERUJEMY

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Transparentny system wynagradzania oraz premiowania;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport;
 • Pakiet opieki zdrowotnej Lux Med.;
 • Ubezpieczenie na życie Warta finansowane przez pracodawcę;
 • Zniżkowe bilety lotnicze;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Czekamy na Twoje zgłoszenie  pod adresem: [email protected]

Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Jeżeli Pani/Pan chce, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, wysyłając informację na nasz adres mailowy: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe znajduje się w zakładce Kariera na naszej stronie internetowej w zakładce KARIERA na naszej stronie internetowej.


WRO-LOT Usługi Lotniskowe  Sp. z o.o. poszukuje odpowiednich kandydatów do pracy na stanowisko:

Pracownik utrzymania czystości

JAKIE ZADANIA NA CIEBIE CZEKAJĄ?

 • Udział w procesie obsługi naziemnej samolotów w zakresie sprzątania i wyposażania pokładów statków powietrznych
 • Sprzątanie pomieszczeń służbowych.

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?

 • Dyspozycyjność, gotowość do pracy zmianowej (zmiany nocne, weekendy i święta)
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • Uczciwość i dokładność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu / odporność na stres,
 • Udokumentowanie historii zatrudnienia / kształcenia z okresu 5 lat poprzedzających zatrudnienie
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie / umowę o pracę
 • Transparentny system wynagradzania oraz premiowania
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport
 • Pakiet opieki zdrowotnej Lux Med
 • Ubezpieczenie na życie Warta finansowane przez pracodawcę
 • Zniżkę na bilety lotnicze
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz awansów wg ustalonych ścieżek kariery

Czekamy na Twoje zgłoszenie  pod adresem: [email protected]

Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Jeżeli Pani/Pan chce, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, wysyłając informację na nasz adres mailowy: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe znajduje się w zakładce Kariera na naszej stronie internetowej w zakładce KARIERA na naszej stronie internetowej.


WRO-LOT Usługi Lotniskowe  Sp. z o.o. poszukuje odpowiednich kandydatów do pracy na stanowisko:

Młodszy Pracownik ds. Obsługi Naziemnej

JAKIE ZADANIA NA CIEBIE CZEKAJĄ?

 • Obsługa samolotów na płycie lotniska,
 • Obsługa bagażu w sortowni,
 • Załadunek i rozładunek bagaży, frachtu, poczty,
 • Obsługa sprzętu handlingowego zgodnie z ukończonymi szkoleniami.

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?

 • Dyspozycyjność, gotowość do pracy zmianowej (zmiany nocne, weekendy i święta)
 • Prawo jazdy min. kat. B (kategoria C lub D będzie dodatkowym atutem),
 • Odpowiedzialność, punktualność, dokładność,
 • Zaświadczenie o niekaralności.

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w branży lotniczej,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Niezbędne szkolenia,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport,
 • Świadczenia socjalne,
 • Zniżkowe bilety lotnicze.

Czekamy na Twoje zgłoszenie  pod adresem: [email protected]

Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Jeżeli Pani/Pan chce, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, wysyłając informację na nasz adres mailowy: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe znajduje się w zakładce Kariera na naszej stronie internetowej w zakładce KARIERA na naszej stronie internetowej.


WRO-LOT Usługi Lotniskowe  Sp. z o.o. poszukuje odpowiednich kandydatów do pracy na stanowisko:

Koordynator obsługi naziemnej

JAKIE ZADANIA NA CIEBIE CZEKAJĄ?

 • nadzór nad procesami obsługi samolotu
 • nadzór nad załadunkiem, wyważaniem oraz odladzaniem samolotu
 • zapewnienie bezpiecznego i punktualnego odlotu samolotu
 • efektywne wykorzystanie personelu i sprzętu przydzielonego do obsługi  statku powietrznego
 • współpraca z przedstawicielami linii lotniczych, Urzędem Celnym, Strażą Graniczną oraz Dyżurnym Portu Lotniczego

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?

 • Dyspozycyjność, gotowość do pracy zmianowej (zmiany nocne, weekendy i święta)
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność analitycznego myślenia i ustalania priorytetów
 • zdolności organizacyjne oraz nastawienie na poszukiwanie rozwiązań
 • odporność na stres oraz umiejętność działania pod presją czasu
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość procedur i działalności operacyjnej w zakresie obsługi handlingowej będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w branży lotniczej,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Niezbędne szkolenia,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport,
 • Świadczenia socjalne,
 • Zniżkowe bilety lotnicze.

Czekamy na Twoje zgłoszenie  pod adresem: [email protected]

Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Jeżeli Pani/Pan chce, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, wysyłając informację na nasz adres mailowy: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe znajduje się w zakładce Kariera na naszej stronie internetowej w zakładce KARIERA na naszej stronie internetowej.


PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A. Poszukuje odpowiednich kandydatów do pracy na stanowisko:

MŁODSZY AGENT OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ
Oferta skierowana jest do studentów studiów zaocznych lub stacjonarnych

Zakres obowiązków

 • kontrola dostępu do strefy zastrzeżonej Portu Lotniczego Wrocław,
 • informowanie pasażerów o bieżącej sytuacji odprawowej oraz udzielanie odpowiedzi na pytania pasażerów;
 • sterowanie przepływem ruchu pasażerskiego w terminalu
 • porządkowanie ruchu pasażerskiego w terminalu,
 • współpraca ze Służbą Ochrony Lotniska (raportowanie o pozostawionym bagażu bez opieki etc.) oraz ze Strażą Graniczną podczas przeprowadzanej kontroli bezpieczeństwa pasażerów odlatujących
 • pomoc przy analizie przepustowości portu lotniczego poprzez wypełnianie raportów dziennych.
 • Pomoc pasażerom podczas zakłóceń,
 • obsługa osób niepełnosprawnych

Wymagania

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. „B”
 • miła aparycja
 • dobra prezencja
 • samodzielność podczas wykonywania obowiązków

Oferujemy

szkolenia:

 • z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
 • z zakresu świadomości lotnictwa cywilnego
 • z zakresu poruszania się w strefach zastrzeżonych PLW S.A
 • z zakresu przewozu przedmiotów niedozwolonych w bagażu podręcznym oraz w bagażu rejestrowanym
 • BHP
 • z zakresu zagadnień dot. odprawy biletowo – bagażowej oraz drogi pasażera odlatującego i przylatującego.
 • zatrudnienie w oparciu o  umowę zlecenie

List motywacyjny ze zdjęciem oraz CV prosimy przesłać na adres Port Lotniczy Wrocław S.A. 54-530 Wrocław ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: [email protected] albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 190, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy we Wrocławiu, NIP 896-000-62-82, wysokość kapitału zakładowego 206 830 000zł, wysokość kapitału wpłaconego 206 830 000zł PLN (wpłacony w całości). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected], lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: (71) 35 81 100, a także osobiście w siedzibie Administratora. Wszelkie pytania w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą tradycyjną na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .
2. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po realizacji tego celu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do pracy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w rekrutacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Administrator Danych informuje że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.