Opłaty infrastrukturalne

Cennik opłat za scentralizowaną infrastrukturę oraz dostęp do urządzeń i instalacji lotniska w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023):

 

Wykaz elementów wchodzących w skład infrastruktury scentralizowanej Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
Element
1. 22 stanowiska odprawy biletowo – bagażowej
2. System bagażowy w skład którego wchodzą: Taśmociąg transportujący bagaż od stanowisk odprawy biletowo – bagażowej do sortowni; Sortownia wraz z taśmociągami; Cztery taśmociągi odbioru bagażu w hali przylotów.
3. Parkingi dla sprzętu handlingowego o łącznej powierzchni 8301 m2
4. Płyta przeznaczona do odladzania samolotów wyposażona w zbiorniki bezodpływowe do zbierania roztworu płynu do odladzania samolotów.
5. Instalacje dostawy wody pitnej i odprowadzania ścieków: a) Port lotniczy jest podłączony do miejskiej instalacji wodociągowej, która zasila terminal i instalację hydrantową. Podmioty działające na terenie lotniska mają możliwość korzystania z istniejącej infrastruktury. b) Odprowadzanie ścieków: Ścieki sanitarne pochodzące z terminali portu lotniczego odprowadzane są sieciami wewnętrznymi do sieci miejskiej MPWiK. Kanalizacja wyposażona jest w tłuszczowniki.
6. 7 agregatów prądotwórczych FEGP
7. 4 pomosty pasażerskie (rękawy pasażerskie)
Opłaty za korzystanie z infrastruktury scentralizowanej
Element infrastruktury scentralizowanej
Metoda naliczania
Cena netto
Stanowiska odpraw biletowo – bagażowych
za 1 stanowisko/miesiąc (obsługa lotów regularnych i serii lotów czarterowych)
300 PLN
Stanowiska odpraw biletowo – bagażowych
za 1 stanowisko/godzina (obsługa pojedynczych lotów pod warunkiem, że nie koliduje to z obsługą lotów regularnych i serii lotów czarterowych – wynajem „ad hoc”)
100 PLN
System bagażowy wraz z sortownią
za 1 pasażera odprawionego w odlocie w ciągu roku odpowiednio w przedziałach: pasażerowie z przedziału 1 - 100 000
1,6 PLN
System bagażowy wraz z sortownią
za 1 pasażera odprawionego w odlocie w ciągu roku odpowiednio w przedziałach: pasażerowie z przedziału 100 001 - 200 000
1,35 PLN
System bagażowy wraz z sortownią
za 1 pasażera odprawionego w odlocie w ciągu roku odpowiednio w przedziałach: pasażerowie z przedziału 200 001 – 1 600 000
1,25 PLN
System bagażowy wraz z sortownią
za 1 pasażera odprawionego w odlocie w ciągu roku odpowiednio w przedziałach: pasażerowie z przedziału ponad 1 600 000
0,00 PLN
Parkingi dla sprzętu handlingowego
za m2/miesiąc
9,20 PLN
Płyta do odladzania samolotów
za 1 kg zużytego środka do odladzania
0,50 PLN
Instalacje i urządzenia dostawy wody
za m3
5,20 PLN
Instalacje i urządzenia odbioru ścieków
za m3
5,72 PLN
Agregaty prądotwórcze FEGP
za każde rozpoczęte 30 minut
14 EUR
Opłaty za dostęp do obiektów i urządzeń (instalacji) lotniska
Dostęp
Metoda naliczania
Cena netto
Dla obsługi pasażerów
za 1 pasażera odprawionego w odlocie w ciągu roku odpowiednio w przedziałach: pasażerowie z przedziału 1 - 100 000
1,5 PLN
Dla obsługi pasażerów
za 1 pasażera odprawionego w odlocie w ciągu roku odpowiednio w przedziałach: pasażerowie z przedziału 100 001 - 200 000
0,75 PLN
Dla obsługi pasażerów
za 1 pasażera odprawionego w odlocie w ciągu roku odpowiednio w przedziałach: pasażerowie z przedziału ponad 200 000
0,50 PLN
Dla obsługi płytowej
za każdą rozpoczętą tonę MTOW statku powietrznego
0,50 PLN
Dla obsługi w zakresie zaopatrzenia pokładowego (catering)
% od sprzedaży lotniczej netto
Stawka: 5%