Dane techniczne

kod IATA WRO
kod ICAO EPWR
kod referencyjny 4D
punkt odniesienia lotniska ARP 51°06’10” N, 16°53’09” E
położenie ARP 950 m od THR 29, na linii centralnej RWY 11/29
odległość i kierunki od miasta 10 km (5,4 NM), BRG 115° GEO
wzniesienie lotniska 406 ft
deklinacja magnetyczna 4°E (2015) i jej roczna poprawka 8′ E
częstotliwość Wrocław TOWER 120,250 MHz
instrumentalny system lądowania (ILS/DME) CAT II RWY 29
rodzaje paliwa Jet A-1, AVGAS 100 LL.
urządzenia do tankowania stacja paliw lotniczych o pojemności

AVGAS 100LL-50000l., JET A-1-50000l

Cysterny 2x 42 000 i 1×26 000 litrów pojemności

lotniskowa stacja meteorologiczna IMGW stacja pracuje 7 dni w tygodniu w systemie H24, udostępniając prognozy TAF, komunikaty METAR oraz szczegółowe informacje dla załóg statków powietrznych
dostępne urządzenia naprawcze brak
kategoria ochrony przeciwpożarowej kategoria VII
wyposażenie ratownicze
Pojazdy ratowniczo-gaśnicze:

Podstawowe wodno-pianowe – 4

Gaśniczy wsparcia technicznego – 1

Nośnik kontenerów – 1

Dowodzenia – 1

Kontener ze środkiem pianotwórczym – 1

Kontener ratownictwa chemicznego – 1

Ambulans – 1

użytkowanie lotniska cały rok
lokalne ograniczenia brak
punkty sprawdzania wysokościomierzy przed lotem i ich wysokość Płyta postojowa nr 1 – wzniesienie 395 ft

Płyta postojowa nr 2 – wzniesienie 399 ft

Płyta postojowa nr 3 – wzniesienie 397 ft

Płyta postojowa nr 4 – wzniesienie 401 ft

godziny pracy Port: H24 , ATC: H24 , AIS: H24
zarządzający lotniskiem Port Lotniczy Wrocław SA


Średnie dzienne maksymalne i minimalne temperatury (°C) dla każdego miesiąca:

Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
MAX 3,0 2,8 6,4 9,4 15,0 18,9 19,2 19,2 16,5 12,0 5,7 3,9
MIN 5,1 3,0 0,5 6,2 10,3 14,4 15,3 15,2 11,2 6,2 2,3 6,5

Pole naziemnego ruchu lotniczego:

płyty postojowe
Płyta postojowa nr 1: stanowiska 21 – 22 – beton, PCN 58/R/B/W/T.

Płyta postojowa nr 1: stanowiska 23 – 26 – beton, PCN 68/R/B/W/T.

Płyta postojowa nr 2 – beton/PCN 60/R/A/W/T

Płyta postojowa nr 3 – beton/PCN 68/R/B/W/T.

Płyta postojowa nr 4 – beton/PCN 38/R/B/X/T

drogi kołowania A1 – 23m, asfaltobeton, PCN 56/F/B/X/T

A2 – 23m, asfaltobeton, PCN 51/F/B/X/T

B1 – 38m, asfaltobeton, PCN 60/F/B/X/T

B2 – 38m, asfaltobeton, PCN 54/F/B/X/T

C – 38m, asfaltobeton, PCN 54/F/B/X/T

D1 – 15m, beton, PCN 68/R/B/W/T

D4 – 12m, asfalt, PCN 36/F/B/X/T

E1 – 14m, asfalt, PCN 36/F/B/X/T

E2 – 14m, asfalt, PCN 36/F/B/X/T

E3 – 14m, asfalt, PCN 36/F/B/X/T

E4 – 14m,asfalt, PCN 36/F/B/X/T

TWY „F” – droga kołowania w powietrzu dla śmigłowców HEMS – 6m


Wzrokowe pomoce nawigacyjne:

światła podejścia 29 – ALPA-ATA CAT II +oś błyskowa

11 – uproszczony świetlny system podejścia

światła drogi startowej 29 – progu, krawędziowe, przyziemienia, osiowe, końca RWY, płaszczyzny do zawracania na THR11 – LIH.

11 – progu, krawędziowe, osiowe, końca RWY – LIH.

11/29 – PAPI 3°

światła dróg kołowania krawędziowe, osiowe, poprzeczki zatrzymania, pośredniego miejsca oczekiwania, podświetlane znaki pionowe, wprowadzenia na stanowiska, oznakowania tożsamości stanowisk, linii wjazdu na stanowiska, identyfikacyjnych stanowisk postojowych, światła wyjazdu z płyty do odladzania
zasilanie rezerwowe czas przełączenia 0 sek.
oznakowanie i oświetlenie przeszkód oznakowanie dzienne i nocne
oznakowanie dzienne RWY: progu, strefy przyziemienia, punktu celowania, osi, tożsamości RWY, krawędzi, płaszczyzny do zawracania

TWY: osi, krawędziowe, miejsc oczekiwania przed drogą startową, pośrednich miejsc oczekiwania, znaki nakazu i informacyjne, stanowisk postojowych.