Opłaty lotniskowe

Taryfa opłat lotniskowych obowiązująca w Porcie Lotniczym Wrocław od 2 sierpnia 2022pobierz

Loty szkolne

W celu uzyskania zniżki na lądowanie w lotach szkolnych uprzejmie prosimy o wcześniejszy (co najmniej 2 dni robocze przed planowanymi operacjami) kontakt z panią Marzeną Kaszubą, Specjalistą ds. Sprzedaży Usług Lotniskowych: tel. 0048 71 35 81 337, e-mail: [email protected].

Paliwo lotnicze bez VAT

W związku ze zmianą Ustawy o Podatku od Towarów i Usług z dniem 1 lipca 2011, Dz. U. z 2011 nr 106, poz. 622 uprzejmie informujemy, że uprawnieni do korzystania z 0% stawki VAT na usługi lotniskowe oraz paliwo lotnicze są:

  1. Przewoźnicy krajowi, po spełnieniu następujących warunków: wpis na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym publikowanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego;

2. Przewoźnicy z krajów Unii Europejskiej, po spełnieniu następujących warunków:

  • wpis do katalogu podmiotów posiadających numer VAT UE/NIP (sprawdź tutaj),
  • w przypadku przewoźników z krajów publikujących listy przewoźników uprawnionych do 0% stawki VAT (np. Austria, Francja, Niemcy, Szwajcaria):- wpis na takiej liście,- dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji (do pobrania);
  • w przypadku przewoźników z krajów, które nie publikują list przewoźników uprawnionych do 0% stawki VAT:- dostarczenie aktualnego AOC, koncesji,- dostarczenie wypełnionej deklaracji (do pobrania).

3. Przewoźnicy z krajów nienależących do Unii Europejskiej, po spełnieniu następujących warunków:

  • dostarczenie aktualnego AOC, koncesji,
  • dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji (do pobrania),
  • dostarczenie dokumentu potwierdzającego, że dany przewoźnik jest podatnikiem (wzór dokumentu o podobnym charakterze: do pobrania).

Dokumenty prosimy przesyłać pocztą na adres Portu Lotniczego Wrocław S.A. oraz mailem na adresy: [email protected] i [email protected].

Brak spełnienia powyższych warunków i przesłania stosownych dokumentów spowoduje zastosowanie podstawowej stawki VAT 23%.