Kontrola celna

Kontrola celnaPunkt odprawy celnej znajduje się w hali odpraw. W tym miejscu pasażer może zgłosić funkcjonariuszowi Służby Celnej wywożone towary, od których przysługuje mu zwrot podatku VAT,  przedmioty, które podlegają ocleniu lub obowiązkowi zgłoszenia służbom celnym.

Podróżni przybywający do Polski z innego państwa należącego do Unii Europejskiej są zwolnieni od opłat celnych za przewożone przez siebie towary, o ile ich ilość nie ma charakteru handlowego.

Import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przebywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju zwalnia się od VAT (a co za tym idzie, od należności celnych przywozowych) do równowartości 430 EURO. Do ww. równowartości nie wlicza się produktów leczniczych, niezbędnych do spełnienia potrzeb podróżnego, wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według niżej określonych norm.

Podróżnych, którzy ukończyli 17 rok życia i przybywają na obszar Wspólnoty z terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej) obowiązują następujące normy ilościowe i wartościowe na przywóz ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych niżej wymienionych towarów:

Wyroby tytoniowe:

 • 200 papierosów, lub
 • 100 cygaretek (cygar o masie nieprzekraczającej 3g/szt.), lub
 • 50 cygar, lub
 • 250 g tytoniu do palenia,
 • lub proporcjonalną ilość tych wyrobów w zestawie.

Alkohol i napoje alkoholowe:

 • 1 l – napoje destylowane i napoje spirytusowe o mocy powyżej 22% (wódka, koniak, whisky), alkohol etylowy nieskażony; o mocy alkoholu 80% lub więcej, lub
 • 2 l – koktajle, aperitify na bazie wina lub alkoholu, ratafia, sake lub podobne napoje o mocy nieprzewyższającej 22%; wina musujące, wina likierowe,
 • 16 l – piwo
 • lub proporcjonalna ilość tych wyrobów w zestawie.
 • 2 l – wina (bez wina musującego lub likierowego)

Ponadto (bez ograniczeń wiekowych):

 • 50 gramów perfum,
 • 250 ml wód toaletowych,
 • produkty lecznicze – w ilości przeznaczonej na własne potrzeby.

Oprócz towarów, o których mowa wyżej, podróżny będzie mógł przywieźć rzeczy o łącznej wartości nieprzekraczającej 175 EUR, a jeżeli nie ukończył 15 roku życia – 90 EUR.

Podróżni odlatujący w rejsach międzynarodowych zobowiązani są do zgłoszenia:

 • wywożonych wartości dewizowych i/lub krajowych środków płatniczych, jeżeli ich suma przekracza równowartość 10 000 euro,
 • wywożonych towarów przeznaczonych do działalności gospodarczej lub towarów o charakterze handlowym,
 • wywożonych towarów podlegających ograniczeniom wywozowym (np. wykonanych przed 1945 r.).

Podróżni przylatujący w rejsach międzynarodowych zobowiązani są do zadeklarowania:

 • wwożonych wartości dewizowych i/lub krajowych środków płatniczych, jeżeli ich suma przekracza równowartość 10 000 euro,
 • wwożonych towarów ilościowo lub wartościowo przewyższających ulgi celne.

Powyższe informacje mają charakter ogólny. Szczegółowe regulacje prawne zawarte są w aktach normatywnych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Informacja o przepisach celnych znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

Dowiedz się, jakie gatunki są chronione konwencją CITES i czego nie możesz  zabrać ze sobą z wakacji.

Dangerous Goods czyli Materiały Niebezpieczne w transporcie lotniczym

Niektóre materiały, których używamy w naszym codziennym życiu, wydają się nieszkodliwe: lakiery do włosów, baterie litowe, perfumy, zapałki i in. Jednak mogą być one bardzo niebezpieczne podczas transportu drogą powietrzną. Dla własnego bezpieczeństwa i unikania potencjalnych kar bardzo ważne jest, aby przed lotem dokładnie przeczytać poniżej zawarte informacje:

Baterie litowe są zawarte w wielu przedmiotach użytku codziennego . Twój telefon komórkowy, laptop, tablet lub nawet kamera są zasilane akumulatorami litowo-jonowymi. Po uszkodzeniu, zwarciu lub przegrzaniu akumulatory mogą się zapalić. Pamiętaj aby nosić swoje przenośne urządzenia elektroniczne (np. aparaty fotograficzne, laptopy i telefony) w bagażu podręcznym, a nie w bagażu rejestrowanym. Na pokładzie samolotu możemy korzystać z naszych laptopów, czytników e-booków, tabletów lub odtwarzaczy MP3 do pracy, czytania, słuchania muzyki lub oglądania filmów. Nawet nasze telefony komórkowe mogą być używane w większości samolotów, np.  proste gry. Należy jednak pamiętać, że mogą one zakłócać prawidłowe działanie sprzętu samolotu. Dlatego należy je zawsze przełączać na „tryb samolotowy”.

Elektroniczne papierosy (e-papierosy) zawierają baterię i element grzewczy, który odparowuje parę ciekłą, aby symulować palenie tytoniu. Do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zgłoszono kilka incydentów związanych z przegrzaniem e-papierosów, co spowodowało pożar w bagażu rejestrowanym. Z tego powodu urządzenia te mogą być przewożone wyłącznie w kabinie, a ładowanie ich na pokładzie samolotu jest zabronione.

Osobiste urządzenia transportowe czyli małe urządzenia do transportu osobistego zasilane baterią litową, znane również jako hoverboards, urządzenia samobalansujące lub płyty grawitacyjne, były jednym z ostatnio sprzedawanych urządzeń. Zdarzały się jednak wypadki, w których przedmioty te lub ich akumulatory przegrzewały się, zapalały się, a nawet eksplodowały. Pasażerom nie wolno przewozić tych baterii w bagażu rejestrowanym, ponieważ baterie mają wskaźnik 100 Wh lub więcej. Z powodu wysokiego ryzyka stwarzanego przez te urządzenia wiele linii lotniczych postanowiło dodatkowo ograniczyć transport w kabinie. Bezpieczniej jest więc zostawić te przedmioty w domu podczas lotu.

Powrót do Na lotnisku – poradnik


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF