Bagaż

UWAGA. Podane informacje mają jedynie charakter poglądowy. Szczegółowe warunki przewozu osób i bagażu określane są bezpośrednio przez przewoźnika. Prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji u przedstawicieli właściwej linii lotniczej przed planowaną podróżą.

WAŻNE. Na terenie portu lotniczego nie należy pozostawiać bagażu bez opieki – od tego może zależeć bezpieczeństwo podróżnych. Jeśli zauważysz w hali lotniska bagaże i paczki pozostawione bez opieki nie zbliżaj się do nich. Poinformuj o tym niezwłocznie obsługę lotniska.

PUNKT KONTROLI WAGI BAGAŻU znajduje się przy strefie kontroli bezpieczeństwa, w okolicy stanowisk odprawy biletowo-bagażowej.

PRZECHOWALNIA BAGAŻU. Na wrocławskim lotnisku istnieje możliwość przechowania bagażu. W tym celu należy zgłosić się do Kasy biletowej Portu Lotniczego Wrocław, która znajduje się naprzeciwko stanowisk odprawy biletowo-bagażowej.

Bagaż rejestrowany i podręczny – limity
Limity dotyczące przewożonego bagażu u poszczególnych przewoźników. Kliknij na logo przewoźnika, aby sprawdzić szczegółowe informacje.

Sprawdź za pomocą wyszukiwarki przedmiotów zabronionych, który przedmiot możesz ze sobą zabrać na pokład samolotu. Po wpisaniu w wyszukiwarkę, znajduje ona produkt, z którym chcesz  lecieć i wyświetla jego status oraz instrukcje nt. przewozu. https://bezpiecznybagaz.ulc.gov.pl/

Bagaż – ograniczenia związane z bezpieczeństwem:

Ze względów bezpieczeństwa nie można przewozić następujących artykułów:

W bagażu rejestrowanym:

 • materiałów wybuchowych, tj. petardy, sztuczne ognie;
 • materiałów łatwopalnych stałych i ciekłych;
 • materiałów radioaktywnych, substancji trujących lub powodujących korozję;
 • gazów sprężonych, np. aerozoli z pełną zawartością;
 • innych przedmiotów niebezpiecznych, np. charakteryzujących się silnym polem magnetycznym.

W bagażu podręcznym:

 • broni lub części do broni;
 • materiałów wybuchowych, tj. amunicja, petardy, sztuczne ognie, kapiszony;
 • ostrych przedmiotów metalowych, tj. scyzoryki, sztylety, szable;
 • materiałów łatwopalnych stałych i ciekłych, tj. spirytus, gaz do zapalniczek;
 • rozpuszczalników, farb, zapałek;
 • gazów sprężonych, np. aerozoli z pełną zawartością;
 • materiałów radioaktywnych, substancji trujących lub powodujących korozję;
 • innych przedmiotów niebezpiecznych, np. charakteryzujących się silnym polem magnetycznym.

Powyższa lista nie jest kompletna. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy skontaktować się z odpowiednią linią lotniczą.

ZASADY OCHRONY W PORTACH LOTNICZYCH UNII EUROPEJSKIEJ
W związku z pojawieniem się nowego zagrożenia dla lotnictwa cywilnego – płynnych materiałów wybuchowych, Unia Europejska przyjęła w listopadzie 2006 roku nowe środki ochrony dotyczące pasażerów oraz ich bagażu. Nowe środki ograniczają ilość płynów, które pasażerowie mogą przenosić przez stanowiska kontroli bezpieczeństwa. Mają one zastosowanie do wszystkich pasażerów korzystających z portów lotniczych UE, niezależnie od kierunku ich podróży. Nowe środki ochrony oznaczają, że w punktach kontroli bezpieczeństwa, każdy pasażer i jego bagaż muszą zostać poddani kontroli pod kątem wykrycia niedozwolonych płynów, niezależnie od przeszukania w zakresie innych zabronionych do przewozu przedmiotów.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BAGAŻU KABINOWEGO:

 • dozwolone jest przewożenie tylko niewielkich ilości płynów w bagażu kabinowym lub w osobistej torebce – niezależnie od kierunku podróży.
 • płyny przewożone w bagażu kabinowym muszą znajdować się w pojemnikach. Płyny do 100 ml muszą być zapakowane w jedną przezroczystą plastikową i zamykaną torbę o pojemności nieprzekraczającej jednego litra. Torby te  są dostępne w kasie biletowej Portu Lotniczego oraz w punkcie kontroli bezpieczeństwa.
 • Wszystkie pojedyncze pojemniki muszą być transportowane razem w jednej torebce plastikowej.
 • Na jedną osobę może przypadać maksymalnie jedna torebka.
 • Torebkę należy okazać oddzielnie w trakcie kontroli bezpieczeństwa.
 • Pasażer może posłużyć się prywatną torebką spełniającą powyższe wymogi, np. całkowicie przeźroczystą, sześcienną saszetką toaletową zamykaną na zamek błyskawiczny, jeśli w ewidentny sposób nie mieści ona więcej niż 1 litr płynu.
 • Ograniczenia dotyczące ilości przewozu płynów w bagażu kabinowym nie dotyczą substancji płynnych (np. perfum, alkoholi) zakupionych w sklepach położonych na lotnisku za punktem kontroli bezpieczeństwa. Zakupiony towar zostanie zapakowany i zabezpieczony w plastikowej torbie przez personel sklepu. Torby nie należy otwierać do momentu ewentualnego sprawdzenia w punkcie kontroli bezpieczeństwa na następnym lotnisku. Jednocześnie informujemy, iż wymóg zamkniętych toreb nie obowiązuje pasażerów, którzy nabyli produkt w strefie wolnocłowej i odbywają podróż jednoetapową. Jeśli podróż obejmuje przesiadkę w innym porcie lotniczym UE, wciąż mają Państwo prawo do zakupu płynów w sklepach położonych na unijnym lotnisku lub na pokładzie wspólnotowego przewoźnika.

BEZ ZMIAN POZOSTAJĄ:

 • Zasady dotyczące przewozu substancji płynnych w bagażu rejestrowanym.
 • Zasady dotyczące przewozu w bagażu kabinowym lekarstw i innych środków medycznych, w tym pokarmów dla dzieci przeznaczonych do spożycia podczas podróży, w tym przypadku nie ma ograniczeń odnośnie ilości.

Lekarstwa i żywność specjalnego przeznaczenia (np. pożywienie dla niemowląt), które w trakcie rejsu są potrzebne na pokładzie samolotu, nie muszą być transportowane w plastikowej torebce. Artykuły te muszą jednak także zostać okazane w trakcie kontroli bezpieczeństwa. Jeżeli jest to możliwe, pasażerowie powinni posiadać dokumentację odnośnie przyjmowanych w trakcie rejsu leków (np. zaświadczenie od lekarza).

SPRAWDŹ ZASADY  DOTYCZĄCE PRZEWOZU PŁYNÓW W BAGAŻU KABINOWYM OBOWIĄZUJĄCE OD 31 STYCZNIA 2014 R.

Produkty w stanie stałym, takie jak: czekolada, kanapki, warzywa i owoce są dozwolone w dowolnych ilościach (z zastrzeżeniem przepisów celnych). Żywność w płynie, taka jak jogurty, kremy, dżemy i galaretki, podlega ograniczeniom objętości pojemnika do 100 ml i wszystkie pojemniki muszą się mieścić w jednej 1-litrowej plastikowej torebce.
Jeżeli planują Państwo zabrać wraz z żywnością przybory kuchenne, noże oraz wszelkie inne ostro zakończone przedmioty prosimy spakować do bagażu rejestrowanego.
Jeżeli podróżują Państwo do innego kraju, przed wyjazdem polecamy sprawdzić u linii lotniczych obowiązujące uregulowania w tym zakresie, jako że mogą w danych krajach istnieć inne ograniczenia, co może być istotne przy planowaniu podróży powrotnej.

PODCZAS KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA NA LOTNISKU, KAŻDY PASAŻER JEST ZOBOWIĄZANY DO:

 • Przekazania do sprawdzenia – bez wezwania służb ochrony – plastikowych toreb z opakowaniami zawierającymi substancje płynne w punktach kontroli bezpieczeństwa.
 • Zdjęcia swojego nakrycia wierzchniego. Części garderoby takie jak kurtki, płaszcze, marynarki, czy żakiety zostaną oddzielnie prześwietlone przy użyciu urządzenia rentgenowskiego, podczas gdy pasażer będzie kontrolowany przy zastosowaniu bramki magnetycznej do wykrywania metali.
 • Wyjęcia przenośnego komputera i innych większych urządzeń elektrycznych z bagażu kabinowego – zostaną one oddzielnie prześwietlone przy użyciu urządzenia rentgenowskiego.

W przypadku wątpliwości odnośnie przewozu płynów lub innych towarów, prosimy skontaktować się z portem lotniczym, przewoźnikiem lub biurem podróży, jeszcze przed rozpoczęciem podróży.
W celu ułatwienia procedur kontroli i usprawnienia Państwa podróży, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pełną współpracę ze służbami ochrony na lotniskach.

UWAGA!
Definicja substancji płynnych obejmuje:

 • wodę i inne napoje, zupy, syropy,
 • perfumy,
 • żele (np. do włosów, kąpieli),
 • pasty (w tym pasty do zębów),
 • kosmetyki w płynnej formie (błyszczyk, podkład, tusz do rzęs),
 • kremy, odżywki i oliwki,
 • spraye,
 • substancje płynne pod ciśnieniem (np. żele do golenia, dezodoranty),
 • inne substancje o podobnej konsystencji.

Bagaż nietypowy:
W celu poznania szczegółowych informacji dotyczących przewozu bagażu nietypowego, np.: zwierząt, roślin, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego etc., prosimy kontaktować się z przedstawicielem właściwej linii lotniczej.

UWAGA. Decyzję o dopuszczeniu przedmiotu na pokład samolotu podejmuje osoba dokonująca kontroli bezpieczeństwa. Decyzja jest podejmowana na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i każdy przedmiot, ale także zachowanie pasażera które wzbudzą podejrzenie operatora kontroli bezpieczeństwa, mogą skutkować odmową przyjęcia danego przedmiotu na pokład samolotu.

Dangerous Goods czyli Materiały Niebezpieczne w transporcie lotniczym

Niektóre materiały, których używamy w naszym codziennym życiu, wydają się nieszkodliwe: lakiery do włosów, baterie litowe, perfumy, zapałki i in. Jednak mogą być one bardzo niebezpieczne podczas transportu drogą powietrzną. Dla własnego bezpieczeństwa i unikania potencjalnych kar bardzo ważne jest, aby przed lotem dokładnie przeczytać poniżej zawarte informacje:
Baterie litowe są zawarte w wielu przedmiotach użytku codziennego . Twój telefon komórkowy, laptop, tablet lub nawet kamera są zasilane akumulatorami litowo-jonowymi. Po uszkodzeniu, zwarciu lub przegrzaniu akumulatory mogą się zapalić. Pamiętaj aby nosić swoje przenośne urządzenia elektroniczne (np. aparaty fotograficzne, laptopy i telefony) w bagażu podręcznym, a nie w bagażu rejestrowanym. Na pokładzie samolotu możemy korzystać z naszych laptopów, czytników e-booków, tabletów lub odtwarzaczy MP3 do pracy, czytania, słuchania muzyki lub oglądania filmów. Nawet nasze telefony komórkowe mogą być używane w większości samolotów, np.  proste gry. Należy jednak pamiętać, że mogą one zakłócać prawidłowe działanie sprzętu samolotu. Dlatego należy je zawsze przełączać na „tryb samolotowy”.

Elektroniczne papierosy (e-papierosy) zawierają baterię i element grzewczy, który odparowuje parę ciekłą, aby symulować palenie tytoniu. Do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zgłoszono kilka incydentów związanych z przegrzaniem e-papierosów, co spowodowało pożar w bagażu rejestrowanym. Z tego powodu urządzenia te mogą być przewożone wyłącznie w kabinie, a ładowanie ich na pokładzie samolotu jest zabronione.

Osobiste urządzenia transportowe czyli małe urządzenia do transportu osobistego zasilane baterią litową, znane również jako hoverboards, urządzenia samobalansujące lub płyty grawitacyjne, były jednym z ostatnio sprzedawanych urządzeń. Zdarzały się jednak wypadki, w których przedmioty te lub ich akumulatory przegrzewały się, zapalały się, a nawet eksplodowały. Pasażerom nie wolno przewozić tych baterii w bagażu rejestrowanym, ponieważ baterie mają wskaźnik 100 Wh lub więcej. Z powodu wysokiego ryzyka stwarzanego przez te urządzenia wiele linii lotniczych postanowiło dodatkowo ograniczyć transport w kabinie. Bezpieczniej jest więc zostawić te przedmioty w domu podczas lotu.

Powrót do Na lotnisku – poradnik


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF