<< Lista aktualności

Ważne informacje – testy na Covid, kwarantanna

KWARANTANNA

Od północy z 29 na 30 marca 2021 obowiązują zasady dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski (Rozporządzenie Z DNIA 29.03.2021R. (Dz. U. z 2021r. poz. 574) .

PRZYLOTY ZE STREFY SCHENGEN, IRLANDII, BUŁGARII, CYPRU ORAZ CHORWACJI
Wszystkie osoby przylatujące podlegają obowiązkowi poddania się kwarantannie. Osoby przylatujące ze strefy Schengen oraz Irlandii, Bułgarii, Cypru i Chorwacji mogą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego (PCR lub ANTYGENOWEGO) w kierunku SARS CoV 2, wykonanego do nie później niż 48 godzin przed wylądowaniem we Wrocławiu. W przypadku braku negatywnego wyniku testu, osoba przekraczająca granicę musi poddać się obowiązkowej kwarantannie (10 dni). Skrócenie kwarantanny będzie możliwe po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR lub ANTYGENOWEGO, wykonanego w Polsce w ciągu 48 godzin od wylądowania.

Szybkie testy ANTYGENOWE można wykonać na lotnisku po przylocie jeszcze przed wyjściem do terminalu  – punkty testowe znajdują się w strefie tranzytowej i są otwarte po każdym przylocie. Wynik testu jest dostępny po ok. 15 min. Koszt testu: 200 PLN za osobę wraz z zaświadczeniem i uniknięciem kwarantanny (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku).
CENA PRZY REZERWACJI ONLINE: 190 PLN/ PROMOCYJNE CENY PAKIETÓW RODZINNYCH

REZERWUJ ONLINE

 

PRZYLOTY SPOZA STREFY SCHENGEN
Wszystkie osoby przylatujące podlegają obowiązkowi poddania się kwarantannie. Z kwarantanny mogą zostać zwolnione osoby, które przedstawią negatywny wynik testu (PCR lub ANTYGENOWEGO), wykonanego w Polsce na lotnisku, jeszcze przed przekroczeniem granicy lub w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy.

Szybkie testy ANTYGENOWE można wykonać na lotnisku przed przekroczeniem granicy lub po przekroczeniu granicy (w części ogólnodostępnej)  – punkty testowe są otwarte po każdym przylocie. Wynik testu jest dostępny po ok. 15 min.
Koszt testu:
– przed przekroczeniem granicy: 200 PLN za osobę wraz z zaświadczeniem i  zwolnieniem z kwarantanny
(w przypadku uzyskania negatywnego wyniku).
CENA PRZY REZERWACJI ONLINE: 190 PLN/ PROMOCYJNE CENY PAKIETÓW RODZINNYCH

– po przekroczeniu granicy: 200 PLN za osobę wraz z zaświadczeniem o wykreśleniu z kwarantanny (płatność: karta/gotówka)

REZERWUJ ONLINE

 

PRZYLOTY Z WARSZAWY
Osoby, które przyleciały z Warszawy, a nie zdążyły wykonać testu podczas tranzytu w Warszawie, mogą wykonać we Wrocławiu testy na zasadach, jak po przylocie ze strefy Non Schengen.

TESTY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH PASAŻERAMI LOTNISKA
Istnieje możliwość wykonania szybkiego testu antygenowego wraz ze zwolnieniem z kwarantanny dla osób niebędących pasażerami naszego lotniska. Punkty testowe są dostępne w części ogólnej terminala po każdym przylocie z krajów Non Schengen oraz na 3h przed każdym odlotem. 
Koszt testu:
– 210 PLN za osobę wraz z zaświadczeniem w języku angielskim (płatność: karta/gotówka)
CENA PRZY REZERWACJI ONLINE: 200 PLN
– 260 PLN za osobę wraz z zaświadczeniem i zwolnieniem z kwarantanny (płatność: karta/gotówka)
CENA PRZY REZERWACJI ONLINE: 250 PLN

REZERWUJ ONLINE

 

UWAGA!

 • Obowiązkowa kwarantanna nie dotyczy osób, które są z niej zwolnione na podstawie listy wyjątków zawartych w rozporządzeniu, tj. m.in. osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki oraz tzw. ozdrowieńców. Więcej informacji https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000057401.pdf
 • Aby osoba zaszczepiona mogła zostać zwolniona z kwarantanny, od szczepienia musi minąć 14 dni. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.
 • Z kwarantanny są również zwolnione dzieci do 12 roku życia jeśli podróżują z dorosłymi, którzy przedstawią negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 lub są osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19 (14 dni po szczepieniu). Dotyczy tylko ruchu Non Schengen, z wyłączeniem Irlandii, Chorwacji, Bułgarii i Cypru.
 • Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przepisu dotyczącego skrócenia kwarantanny na podstawie przeprowadzonego po powrocie w ciągu 48 godzin testu, nie stosuje się do osoby przekraczającej granicę Rzeczypospolitej Polskiej, która rozpoczęła podróż z terytorium Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Indii albo Republiki Południowej Afryki. Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny przez te osoby ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez nie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

UWAGA! W przypadku zmiany przepisów w przyszłości lub błędnej interpretacji, które spowodują, że zakupiony test jest niewymagany, zwracamy koszt zakupionego testu.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE TESTÓW NA OBECNOŚĆ COVID-19 ORAZ KWARANTANNY

NIEMCY
Obowiązek przedstawienia jednego z poniższych dokumentów (dotyczy podróży samolotem):
– Negatywny wynik testu PCR lub LAMP wykonanego maksymalnie 72godzin przed podróżą lub negatywny wynik testu antygenowego wykonanego maksymalnie 48 godzin przed podróżą. Obowiązek nie dotyczy dzieci do 6 roku życia.
– Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19
– Zaświadczenie o przebyciu COVID-19
Kwarantanna: Nie jest wymagana
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

UKRAINA
Obowiązek przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:
– Negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przylotem
– Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19
Wymagania dodatkowe (nie dotyczy obywateli Ukrainy): polisa ubezpieczeniowa pokrywająca koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz ew. obserwacją w placówce medycznej (kwarantanną). Ubezpieczenie musi pokrywać cały okres pobytu na Ukrainie.
W przypadku niespełnienia warunków pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu.
Obywatele Ukrainy mają możliwość wjechania do kraju bez przedstawienia wyniku testu, ale są kierowani na kwarantannę.
Kwarantanna: W przypadku braku testu lub szczepienia u obywateli Ukrainy i posiadaczy zezwolenia na pobyt stały, należy zainstalować aplikację Vdoma i poddać się 14-dniowej samoizolacji.
Test, szczepienia i kwarantanna nie są wymagane w przypadku dzieci poniżej 12 roku życia.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina

WIELKA BRYTANIA
Testy: Wymagane (dla wszystkich osób powyżej 11. roku życia przybywających do kraju samolotem, promem lub pociągiem)
– Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR, LAMP lub ANTYGENOWEGO wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem. Obowiązek wykonania testów również w drugim oraz ósmym dniu kwarantanny.
Kwarantanna: Wszyscy pasażerowie zobowiązani są poddać się 10-dniowej kwarantannie w zadeklarowanym przez siebie miejscu.
Wymagania dodatkowe: Każdy przybywający do kraju zobowiązany jest wypełnić formularz lokacyjny nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania

HOLANDIA
Testy: Polska od 10 czerwca 2021 r. jest oznaczona kodem żółtym jako państwo o niskim ryzyku zagrożenia Covid-19. Podróżujący z Polski wszelkimi środkami transportu są od w/w daty zwolnieni z obowiązku testowania na Covid-19.
Kwarantanna: Brak obowiązku kwarantanny.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/holandia

IRLANDIA
Testy: Negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem. Obowiązek zachowania wyniku testu przez minimum 14 dni.
Kwarantanna: Obowiązkowe jest odbycie 14-dniowej kwarantanny pod wskazanym adresem. Z kwarantanny można zostać zwolnionym najszybciej po pięciu dniach w przypadku wykonania dodatkowego testu i otrzymania wyniku negatywnego.
Wymagania dodatkowe: Podróżni zobowiązani są wypełnić Passenger Locator Form.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/irlandia

TURCJA
Obowiązek przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:
– Negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przylotem lub antygenowego wykonanego 48 godzin przed przylotem.
– Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19
– Zaświadczenie o przebyciu COVID-19
Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń.
Dodatkowo, przybywający do Turcji drogą lotniczą, są zobowiązani do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcja https://register.health.gov.tr/
Kwarantanna: Kwarantanna nie jest wymagana.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja

SZWECJA
Testy: Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR, LAMP lub ANTYGENOWEGO wykonanego maksymalnie 48 godzin przed wjazdem (nie dotyczy obywateli Szwecji)
Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/szwecja

NORWEGIA
Testy: obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR, LAMP lub ANTYGENOWEGO wykonanego maksymalnie 24 godziny przed wjazdem.
Kwarantanna: 10 dniowa kwarantanna bezpośrednio po przylocie
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/norwegia

EGIPT
Testy: Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem.
Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt

HISZPANIA
Obowiązek przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:
– Negatywny wynik testu antygenowego, PCR, RT-LAMP lub TMA wykonanego maksymalnie 48 godzin przed przylotem
– Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19
– Zaświadczenie o przebyciu COVID-19
Obowiązkowe jest również okazanie wypełnionego formularz sanitarnego: www.spth.gob.es
Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń, są jednak zobowiązane do posiadania wypełnionego formularza sanitarnego.
Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

GRECJA
Obowiązek przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:
– Negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przylotem. Dotyczy również dzieci, które ukończyły 5 lat. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim
– Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19
– Zaświadczenie o przebyciu COVID-19
Wymagania dodatkowe: Obowiązek posiadania wypełnionego formularza PLF na dzień przed podróżą – formularz dostępny na stronie https://travel.gov.gr/#/
Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja

MALTA
Testy: Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed terminem przyjazdu.
Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malta

ALBANIA
Testy: Nie jest wymagany
Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/albania

FRANCJA
Obowiązek przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:
– Negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przylotem
– Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19
Jeśli podróżujesz transportem zbiorowym, musisz okazać wynik testu swojemu przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży.
Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/francja

WŁOCHY
Testy: Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego maksymalnie 48 godziny przed terminem przyjazdu.
Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

BUŁGARIA
Obowiązek przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:
– Negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przylotem
– Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19
– Zaświadczenie o przebyciu COVID-19
Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/bulgaria

CYPR
Od dnia 17.06.2021 Polska znajduje się w kategorii GREEN: przy przylocie na Cypr z państw zaliczonych do tej kategorii nie ma obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa ani odbywania kwarantanny. Niezależnie od kategorii kraju przylotu, na lotniskach w Larnace i Pafos są przeprowadzone bezpłatne testy na losowo wybranych grupach pasażerów.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/cypr

CHORWACJA
Obowiązek przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:
– Negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego maksymalnie 48 godziny przed przylotem
– Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19
– Zaświadczenie o przebyciu COVID-19

Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja

ISLANDIA
Obowiązek przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:
– Negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 48 godziny przed przylotem. Po przylocie osoby będą poddane dodatkowemu badaniu (test PCR)
– Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19
– Zaświadczenie o przebyciu COVID-19
Kwarantanna: po przylocie pasażerowie mogą zostać poddani kwarantannie.
Szczegóły: https://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work
oraz
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item44162/Certificate-of-vaccination-against-COVID-19-accepted-at-the-border

 

FORMULARZE REJESTRACYJNE

 • Obowiązkowy formularz rejestracyjny dla wszystkich podróżujących do Anglii: https://bit.ly/32ubovw.
 • Pasażerowie podróżujący do Niemiec są zobowiązani do okazania wypełnionego formularza rejestracyjnego online (kod QR) lub wersji papierowej formularza lokalizacji pasażera. Dostęp do formularza rejestracyjnego online TUTAJ Informacje dotyczące obowiązkowej kwarantanny/wykonania testu na koronawirusa dostępne są TUTAJ
 • Wszyscy pasażerowie podróżujący z linią lotniczą Lufthansa są zobligowania do noszenia maseczek zgodnie z listą wyznaczonych modeli: FFP2, KN95 oraz N95 (w wersji standardowej) lub maseczki chirurgicznej.
  Przepis dotyczy wszystkich lotów do i z terenu Niemiec. Maseczki muszą być noszone w czasie boardingu, na pokładzie samolotu i po wyjściu z jego pokładu. Brak wyznaczonych modeli maseczek może skutkować niewpuszczeniem na pokład.
  Więcej informacji tutaj.
 • Pasażerowie podróżujący do Holandii są zobowiązani do posiadania wypełnionego oświadczenia zdrowotnego online TUTAJ.
 • Pasażerowie podróżujący do Irlandii są zobowiązani do wypełnienia formularza online.

Więcej informacji: