Czerwiec 2011


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
programu Infrastruktura i Środowisko

2011-06
Przy powstających obiektach inwestycyjnych wrocławskiego lotniska zabetonowano tablicę informacyjną Projektu pn.: „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” współfinansowanego w ramach umowy POIS.06.06.00-00-001/09-00.


Beneficjent: Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna
Wartość projektu: 381 055 359,06 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 128 110 000,00 PLN


| Drukuj stronę