Budowa bazy paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Portu Lotniczego Wrocław

Data dodania:
22.12.2022r.
Termin składania ofert:
-
Tryb postępowania:
Przetarg ograniczony z fakultatywnym elementem negocjacji na zasadach określonych w Ogłoszeniu oraz w dokumencie pod nazwą Warunki Udzielenia Zamówienia.
Status:
aktualny

Nr sprawy: 19/N/2022

UWAGA: Nastąpiła zmiana w nieprzekraczalnym terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
termin pierwotny: do dnia 11.01.2023 do godz. 12:00
zmieniono na: do dnia 18.01.2023 do godz. 12:00

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 18.01.2023 do godz. 12:00

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej: „wniosek”) składa się za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
Organizator nie dopuszcza złożenia wniosków inaczej niż przez Platformę.

Regulamin postępowania stanowi Ogłoszenie (dla Etapu I – etap składania wniosków) oraz dokument pod nazwą Warunki Udzielenia Zamówienia (dla Etapu II – etap składania ofert) – szczegóły dotyczące procedury zawiera Ogłoszenie.

W celu złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy zapoznać się z treścią Ogłoszenia.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
22.12.2022
Ogłoszenie; sprawa 19.N.2022
22.12.2022
Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzanu danych osobowych, sprawa 19.N.2022
22.12.2022
Załącznik nr 2 - Przykładowy formularz wniosku; sprawa 19.N.2022
22.12.2022
Załącznik nr 3 - Przykładowe oświadczenie sankcyjne; sprawa 19.N.2022
05.01.2023
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; nr 0021; sprawa 19.N.2022
18.01.2023
Informacja o złożonych wnioskach; sprawa 19.N.2022
27.03.2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; sprawa 19.N.2022