Dla niepełnosprawnych

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane są w dogodnej lokalizacji na parkingach A, B, C, D oraz VIP. Dojazd do nich jest oznakowany. Miejsca parkingowe są oznaczone kolorem niebieskim oraz specjalnymi symbolami. Ponadto na parkingach tych zamontowane zostały specjalne podjazdy ułatwiające poruszanie się osobie niepełnosprawnej.

Zobacz więcej na temat obsługi osób niepełnosprawnych


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF