Dla niepełnosprawnych

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ LOTNICZĄ.

26 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie UE dotyczące obsługi naziemnej osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną możliwością poruszania się podróżujących drogą lotniczą.
Oznacza to, że osoby niepełnosprawne korzystające z usług lotniska są uprawnione do korzystania ze specjalnej asysty na terenie lotniska oraz podczas podróży samolotem, a obsługa lotniska i linii lotniczej ma obowiązek zapewnienia bezpłatnej pomocy i stworzenia odpowiednich warunków do podróży.

PAMIĘTAJ!!!

 • JEŚLI POTRZEBUJESZ ASYSTY, POINFORMUJ O TYM KASJERA PRZY KUPNIE BILETU. JEŚLI KUPUJESZ BILET PRZEZ INTERNET, DOKONAJ REZERWACJI ASYSTY NA STRONIE PRZEWOŹNIKA.
 • JEŚLI NIE DOKONAŁEŚ REZERWACJI ASYSTY PRZY ZAKUPIE BILETU LOTNICZEGO, WYPEŁNIJ FORMULARZ, KTÓRY ZNAJDZIESZ PONIŻEJ.
 • WYŚLIJ FORMULARZ NAJPÓŹNIEJ 48 GODZIN PRZED PLANOWANĄ GODZINĄ ODLOTU.
 • DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH PRZYGOTOWANY ZOSTAŁ SPECJALNY NUMER SMS, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT UDZIELANEJ PRZEZ NAS ASYSTY. WYŚLIJ SMS NA NR: 0 609 744 700
 • DANE OSOBOWE UZYSKANE Z FORMULARZA BĘDĄ CHRONIONE ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU.

ABY UŁATWIĆ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEJŚCIE PRZEZ WSZYSTKIE PROCEDURY LOTNISKOWE, PORT LOTNICZY WE WROCŁAWIU PRZYGOTOWAŁ DLA NICH WIELE UDOGODNIEŃ.

Z/DO LOTNISKA

 • TAXI - Aby umożliwić wygodny dojazd i odjazd spod terminalu,  bezpośrednio przed terminalem wyznaczone zostały dwa oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych z zastrzeżeniem postoju do 10 minut. Dodatkowo przed wejściami do hali odlotów i hali przylotów umieszczone zostały panele przywoławcze.
 • AUTOBUS MIEJSKI – Przystanek autobusowy znajduje się naprzeciwko terminalu. Autobus przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Na przystanku autobusowym znajduje się panel przywoławczy, dzięki któremu pasażer  może wezwać pomoc.
 • PARKING - Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest bezpośrednio przy terminalu. Dojazd do niego jest oznakowany. Miejsca parkingowe są oznaczone kolorem niebieskim oraz specjalnymi symbolami. Na parkingu znajdują się miejsca postojowe, przy których dostępne są dwa panele przywoławcze. Ponadto na parkingach tych zamontowane zostały specjalne podjazdy ułatwiające poruszanie się osobie niepełnosprawnej.
 • DOJŚCIE DO TERMINALU - Przed wejściem do terminalu,znajdują się oznakowane panele wzywania pomocy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Panele te umożliwiają wezwanie specjalnej asysty.

SŁUŻBY LOTNISKA

 • SZKOLENIA – Wszystkie osoby pracujące na terenie Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, mające kontakt z pasażerami niepełnosprawnymi, zostały specjalnie przeszkolone. Kierownicy działów obsługi pasażerskiej posiadają zaświadczenia o przebyciu szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
 • SPECJALNA ASYSTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Każdy pasażer niepełnosprawny, który podróżuje z/do lotniska może zażyczyć sobie asysty, której udzielą przeszkoleni pracownicy. Aby skorzystać z usługi asysty należy za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych paneli wezwać pracownika lotniska, bądź zgłosić się do punktu obsługi osób niepełnosprawnych usytuowanego w Terminalu przy stanowisku Informacji. Nasi pracownicy towarzyszą pasażerom niepełnosprawnym przez cały ich pobyt na lotnisku oraz udzielają wszelkiej pomocy od momentu przybycia do portu lotniczego, aż do wejścia na pokład samolotu.
 • PRACOWNICY W NIEBIESKICH KOSZULACH - Pracownicy portu lotniczego służący pomocą na terenie całego terminalu, zarówno w części ogólnodostępnej jak i zastrzeżonej

INFRASTRUKTURA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • PANELE WZYWANIA POMOCY – Punkty zgłoszeniowe wraz z panelami przywoławczymi znajdują się w następujących strefach: parking, bezpośrednio przy wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach dla osób niepełnosprawnych, przystanek autobusowy, bezpośrednio przed terminalem, na hali odlotów i hali przylotów. Łącznie na terenie Portu Lotniczego znajduje się 9 paneli przywoławczych.
 • INTERCOMY – dodatkowo na terenie Portu Lotniczego wyznaczone zostały punkty SOS wyposażone w stacje interkomowe. Punkty te znajdują się w toaletach i windach, łącznie na terenie Portu Lotniczego znajduje się 13 takich stacji. Pozwalają one na automatyczne połączenie się ze stanowiskiem Informacji Lotniskowej, gdzie można poprosić o asystę, bądź uzyskać informacje na temat swojego odlotu. Ponadto przy stanowisko Informacji Lotniskowej znajduje się specjalnie dostosowany Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych. Specjalnie dostosowane zostało również Biuro Bagażu Zagubionego i większość punktów usługowych. 
 • SYSTEM INFORMACJI LOTNISKOWEJ – Informacje o lotach oraz inne komunikaty w terminalach są wyświetlane na monitorach rozmieszczonych w całym terminalu oraz nadawane w formie dźwiękowej za pośrednictwem systemu nagłośnienia lotniska. Dodatkowo dla osób niesłyszących przygotowany został specjalny nr sms (609744700).
 • MIEJSCA ZAREZERWOWANE – W terminalu, w halach odlotów i przylotów znajdują się specjalne krzesła, zaprojektowane i oznaczone z myślą o osobach niepełnosprawnych.
 • TOALETY – Na terenie lotniska, zarówno w strefie ogólnodostępnej jak i zastrzeżonej znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • TELEFONY PUBLICZNE DOSTĘPNE DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH - Wszystkie telefony publiczne na terenie terminali są przystosowane do użytku osób na wózkach inwalidzkich.
 • DOSTĘPNE WINDY - Windy na lotnisku przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. Są dobrze oznakowane, posiadają informacje świetlne, a dla osób niewidomych komunikaty napisane są alfabetem Braila.

POMOC UDZIELANA PRZY ODPRAWIE

 • ODPRAWA BILETOWO-BAGAŻOWA – Do odprawy osób niepełnosprawnych zostało wyznaczone specjalne stanowisko odprawy biletowo-bagażowej, znajdujące się w ciągu pozostałych stanowisk odpraw. Stanowisko to jest wyraźnie oznakowane.
 • KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA - Osoby niepełnosprawne podlegają kontroli bezpieczeństwa w takim samym zakresie, jak inne osoby. Personel przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa jest odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.
 • WEJŚCIE NA POKŁAD SAMOLOTU – Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pasażerowie niepełnosprawni oczekują na wejście na pokład samolotu w gate’ach, w których znajdują się specjalnie przystosowane siedziska (miejsca zarezerwowane). W przejściu z gate’u na pokład samolotu osobom niepełnosprawnym towarzyszy pracownik asysty. Wszystkie osoby niepełnosprawne, które wymagają asysty są przeprowadzane na pokład samolotu jako pierwsze, chyba że zabraniają tego względy bezpieczeństwa. Na pokładzie samolotu dalszej pomocy udziela pasażerowi personel linii lotniczej. W hali odlotów znajdują się dwie windy ułatwiające pasażerom niepełnosprawnym przedostanie się do samolotu.

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ LOTNICZĄ: KODEKS (format: pdf, rozmiar: 5,35 MB)
Zobacz na planie terminalu udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (oznaczone na niebiesko).

Punkty zgłoszeniowe wraz z panelami przywoławczymi znajdują się w następujących strefach: strefa parkingu, bezpośrednio przy wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach dla osób niepełnosprawnych, przystanek autobusowy, strefa obsługi VIP, bezpośrednio przed terminalem ,hali odlotów i hali przylotów. Łącznie na terenie Portu Lotniczego znajduje się 10 paneli przywoławczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ REZERWACYJNY DLA PASAŻERÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PASAŻERÓW
Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ

Chcielibyśmy aby wszyscy pasażerowie korzystający z Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu byli w pełni zadowoleni z obsługi. Pasażerowie niepełnosprawni oraz pasażerowie z ograniczoną możliwością poruszania się mają prawo do uzyskania od portu lotniczego pomocy w związku z korzystaniem z jego usług. Zamieszczony poniżej formularz rezerwacyjny pozwoli nam poznać Państwa potrzeby oraz zapewnić niezbędną pomoc. Uprzejmie prosimy o jego wypełnienie i przesłanie najpóźniej 48 godzin przed planową godziną odlotu na adres e-mail prm@wrolot.com.pl lub faxem, numer 071 358 14 80
 
I. Szczegóły rezerwacji
 
Imię i nazwisko pasażera potrzebującego asysty:   
Imię i nazwisko opiekuna pasażera potrzebującego asysty:   
Data odlotu:   
(DD-MM-RRRR)
Numer rezerwacji:   
Port docelowy i nr lotu:   
Numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail:   
 
 
II. Ogólne informacje
 
 1. Proszę opisać rodzaj swojej niepełnosprawności:
 
 
III. Mobilność
 
1. Czy posiada Pan/Pani jakieś problemy z poruszaniem się?    TAK  NIE
 
  Jeśli tak, proszę opisać.
 
 
2. Czy będzie się Pan/Pani poruszał
na własnym wózku inwalidzkim?
   TAK  NIE
 
2a. Jeśli tak, to czy jest to elektryczny wózek?    TAK  NIE
 
2b. Jeśli tak, to czy jest na: - suche baterie    TAK  NIE
 
- mokre baterie    TAK  NIE
 
2c. Jeśli tak, to czy jest to wózek składany?    TAK  NIE
 
2d. Jeśli tak, to proszę podać wielkość i wagę Pana/Pani wózka:
  Rozłożony:
szerokość: cm    wysokość: cm    głębokość: cm 
 
  Złożony:
szerokość: cm    wysokość: cm    głębokość: cm 
 
Waga:   
 
3. Czy potrzebuje Pan/Pani, aby wózek inwalidzki został zapewniony przez port lotniczy?    TAK  NIE
 
Czy jest Pan/Pani w stanie samodzielnie wejść na pokład/zejść z pokładu samolotu?    TAK  NIE
 
IV. Inne
 
Czy Pana / Pani stopień niepełnosprawności może
utrudnić zobaczenie lub usłyszenie ważnych informacji bądź
komunikatów dotyczących bezpieczeństwa?
   TAK  NIE
 
V. Podczas lotu
 
 
1. Czy preferuje Pan / Pani siedzieć w pobliżu toalety?    TAK  NIE
 
2. Czy podczas lotu jest Pan / Pani zmuszony brać leki?    TAK  NIE
 
  Jeśli TAK, proszę podać szczegóły
 
 
3. Czy musi Pan / Pani zabrać ze sobą na pokład
samolotu jakiś sprzęt medyczny?
   TAK  NIE
 
  Jeśli TAK, proszę podać szczegóły
 
 
4. Czy podróżuje Pan/Pani z psem przewodnikiem?    TAK  NIE
 
Proszę się upewnić, że pies ma micro-chip, książeczkę zdrowia i paszport.
 
 
 
Dane uzyskane z formularza służyć będą tylko i
wyłącznie w celu określenia właściwej pomocy dla osoby
niepełnosprawnej lub mającej trudności z poruszaniem się.