Spółka

Zarząd Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A:

Dariusz Kuś Prezes Zarządu
 

Dariusz Kuś

Jarosław Wróblewski Wiceprezes Zarządu 

Jarosław Wróblewski

Noty biograficzne Zarządu Portu Lotniczego – do pobrania

Akcjonariuszami Spółki Akcyjnej Port Lotniczy Wrocław S.A. są:
Miasto – Gmina Wrocław – 49,25% akcji
Województwo Dolnośląskie – 31,01% akcji
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – 19,74% akcji
wysokość kapitału zakładowego wynosi 206.830.000,00 – PLN
wysokość kapitału opłaconego wynosi 206.830.000,00 – PLN

Port Lotniczy Wrocław S.A. posiada też udziały własne:

we WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.     50%
w Lotniczym Dworcu Towarowym Wrocław Sp. z o.o.     40,7 %


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF