Spółka

Zarząd Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A:

Dariusz Kuś

 

Prezes Zarządu
Dariusz Kuś
Wiceprezes Zarządu
Agata Granatowska
Przemysław Myszakowski Wiceprezes Zarządu
Przemysław Myszakowski


Akcjonariuszami Spółki Akcyjnej Port Lotniczy Wrocław S.A. są:

Miasto – Gmina Wrocław – 49,25% akcji

Województwo Dolnośląskie – 31,01% akcji

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – 19,74% akcji

wysokość kapitału zakładowego wynosi 206.830.000,00 – PLN

wysokość kapitału opłaconego wynosi 206.830.000,00 – PLN

Port Lotniczy Wrocław S.A. posiada też udziały własne:

we WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.     50%

w Lotniczym Dworcu Towarowym Wrocław Sp. z o.o.     40,7 %


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF