Spółka

Zarząd Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A:

Dariusz Kuś   Prezes Zarządu
  Dariusz Kuś
 
Przemysław Myszakowski   Wiceprezes Zarządu
  Przemysław Myszakowski
 
  Wiceprezes Zarządu
  Cezary Pacamaj


Akcjonariuszami Spółki Akcyjnej Port Lotniczy Wrocław S.A. są:

Miasto – Gmina Wrocław – 49,24% akcji

Województwo Dolnośląskie – 31,02% akcji

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – 19,74% akcji

wysokość kapitału zakładowego wynosi 206.830.000,00 – PLN

wysokość kapitału opłaconego wynosi 206.830.000,00 – PLN

Port Lotniczy Wrocław S.A. posiada też udziały własne:

we WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.     50%

w Lotniczym Dworcu Towarowym Wrocław Sp. z o.o.     40,7 %

we WRO Airport Development sp. z o.o.  100%


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF