Cargo

Cargo [tony] w roku 2018:

cargo IX 2018 pl


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Fracht lotniczy – bezpośredni
165,6 86,6 75,1 103,0 36,4 28,6 26,7 25,5 29,7
Fracht lotniczy – RFS
728,8 719,3 873,5 675,5 695,7 853,2 838,2 892,5 823,0
Razem 894,4 805,9 948,6 778,5 732,1 881,8 864,9 918,0 852,7

Cargo [tony] w latach 2000-2017:

cargo total2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fracht lotniczy – bezpośredni 2548 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 910 463 391 2549 1025
Fracht lotniczy – RFS - - - - - - - - - - - - - 4228 5353 6410 7314 10015
Razem 2548 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 5138 5816 6801 9863 11040

Drukuj stronę