Cargo

Cargo [tony] w roku 2017:

cargo X 2017 pl


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Fracht lotniczy – bezpośredni
199,6 163,9 208,2 158,9 69,7 30,6 20,4 23,5 47,4 26,5
Fracht lotniczy – RFS
647,8 793,5 864,5 778,5 921,3 903,2 705,6 912,5 927,9 1002,3
Razem 847,4 957,4 1072,7 937,4 991,0 933,8 726,0 936,0 975,3 1028,8

Cargo [tony] w latach 2000-2016:

cargo total2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fracht lotniczy – bezpośredni 2548 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 910 463 391 2549
Fracht lotniczy – RFS - - - - - - - - - - - - - 4228 5353 6410 7314
Razem 2548 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 5138 5816 6801 9863

Drukuj stronę