Cargo

Cargo [tony] w roku 2016:

cargo X 2016 pl


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Fracht lotniczy – bezpośredni
209,5 204,4 228,2 225,7 195,2 212,1 212,5 216,9 212,2 213,5
Fracht lotniczy – RFS
428,0 551,6 629,7 629,9 448,7 670,8 519,1 694,3 595,0 783,3
Razem 637,5 756,0 857,9 855,6 643,9 882,9 731,6 911,2 807,2 996,8

Cargo [tony] w latach 2000-2015:

cargo 20002015 pl - v22000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015
Fracht lotniczy – bezpośredni 2548 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 910 463 391
Fracht lotniczy – RFS - - - - - - - - - - - - - 4228 5353 6410
Razem 2548 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 5138 5816 6801

Drukuj stronę