Cargo

Cargo [tony] w roku 2019:

cargo V 2019 pl


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Fracht lotniczy – bezpośredni
23 19,5 22,1 21,2 25,6
Fracht lotniczy – RFS
726,7 935,0 957,0 816,5 848,5
Razem 749,7 954,5 979,1 837,7 874,1

Cargo [tony] w latach 2000-2018:

cargo 2018 total2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fracht lotniczy – bezpośredni 2548 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 910 463 391 2549 1025 667
Fracht lotniczy – RFS - - - - - - - - - - - - - 4228 5353 6410 7314 10015 9758
Razem 2548 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 5138 5816 6801 9863 11040 10425

Drukuj stronę