Cargo

Cargo [tony] w roku 2021:

cargo I 2021 pl


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Fracht lotniczy – bezpośredni
113,5
Fracht lotniczy – RFS
621,6
Razem 735,1

Cargo [tony] w latach 2001-2020:

cargo 2020 pl2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fracht lotniczy – bezpośredni 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 910 463 391 2549 1025 667 281 825
Fracht lotniczy – RFS - - - - - - - - - - - - 4228 5353 6410 7314 10015 9758 10780 8031,3
Razem 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 5138 5816 6801 9863 11040 10425 11061 8857

Drukuj stronę