Cargo

Cargo [tony] w roku 2023:

 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Fracht lotniczy – bezpośredni 169,83 177,76 190,97 143,52 175,07 171,22 165,9 146,11
Fracht lotniczy – RFS 599,2 850,3 907,4 674,3 583,6 690,2 560,9 695,3

 

Cargo [tony] w roku 2022:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Fracht lotniczy – bezpośredni 142,9 160,28 208,7 176 175,9 174,45 174,05 166,3 184,4 191,9 198,7 180,4
Fracht lotniczy – RFS 530 592,6 692,5 744,1 813,5 726,4 683,4 812,5 824,3 903,5 821,9 846,2
Razem 672,9 752,9 901,2 920,1 989,4 900,9 857,5 978,8 1 008,7 1095,4 1 020,6 1 026,6

 

Cargo [tony] w roku 2021:

 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Fracht lotniczy – bezpośredni 113,5 132,2 146,4 128,3 123,2 153,85 200,34 144,92 162,92 237,55 179,24 173,98
Fracht lotniczy – RFS 621,6 770,5 935,8 851,5 736,5 710 675,6 881,6 892,4 795,5 801,7 638,9
Razem 735,1 902,7 1082,2 979,8 859,7 863,9 875,9 1026,52 1055,3 1033 980,9 812,9