Cargo

Cargo [tony] w roku 2022:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Fracht lotniczy – bezpośredni 142,9 160,28 208,7 176 175,9
Fracht lotniczy – RFS 530 592,6 692,5 744,1 813,5
Razem 672,9 752,9 901,2 920,1 989,4

 

Cargo [tony] w roku 2021:

 

 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Fracht lotniczy – bezpośredni 113,5 132,2 146,4 128,3 123,2 153,85 200,34 144,92 162,92 237,55 179,24 173,98
Fracht lotniczy – RFS 621,6 770,5 935,8 851,5 736,5 710 675,6 881,6 892,4 795,5 801,7 638,9
Razem 735,1 902,7 1082,2 979,8 859,7 863,9 875,9 1026,52 1055,3 1033 980,9 812,9

Cargo [tony] w latach 2001-2020:

 

 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fracht lotniczy – bezpośredni 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 910 463 391 2549 1025 667 281 825
Fracht lotniczy – RFS 4228 5353 6410 7314 10015 9758 10780 8031,3
Razem 1172 1571 1183 946 1425 1357 1431 1105 1031 946 957 928 5138 5816 6801 9863 11040 10425 11061 8857