Pozostałe dofinansowania


TablicaProjekt pn. „Czynna ochrona gatunków Ptaków Aves w otoczeniu terminalu pasażerskiego lotniska Wrocław-Strachowice”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
82 700,00 zł netto

Kwota dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW:
49 600,00 z netto

Projekt ma na celu:
- czynną ochronę gatunków przez zminimalizowanie lub redukcję negatywnego efektu oddziaływania infrastruktury lotniska na awifaunę,
- ochronę siedliska przyrodniczego, polegającą na zachowaniu jego właściwej struktury i funkcji.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF