Ważne informacje – testy, kwarantanna


KWARANTANNA

Od północy z 29 na 30 marca 2021 obowiązują zasady dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski (Rozporządzenie Z DNIA 29.03.2021R. (Dz. U. z 2021r. poz. 574) .

PRZYLOTY ZE STREFY SCHENGEN ORAZ IRLANDII
Wszystkie osoby przylatujące podlegają obowiązkowi poddania się kwarantannie. Osoby przylatujące ze strefy Schengen oraz Irlandii mogą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego (PCR lub ANTYGENOWEGO) w kierunku SARS CoV 2, wykonanego do nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy we Wrocławiu. W przypadku braku negatywnego wyniku testu, osoba przekraczająca granicę musi poddać się obowiązkowej kwarantannie (10 dni). Skrócenie kwarantanny będzie możliwe po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR lub ANTYGENOWEGO, wykonanego w Polsce ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy.

Szybkie testy ANTYGENOWE można wykonać na lotnisku po przylocie jeszcze przed przekroczeniem granicy   – punkty testowe znajdują się w strefie tranzytowej przed kontrolą i są otwarte po każdym przylocie. Wynik testu jest dostępny po ok. 15 min. Koszt testu: 200 PLN za osobę wraz z zaświadczeniem i natychmiastowym zwolnieniem z kwarantanny (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku).

PRZYLOTY SPOZA STREFY SCHENGEN
Wszystkie osoby przylatujące podlegają obowiązkowi poddania się kwarantannie. Z kwarantanny mogą zostać zwolnione osoby, które przedstawią negatywny wynik testu (PCR lub ANTYGENOWEGO), wykonanego w Polsce w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy.

Szybkie testy ANTYGENOWE można wykonać na lotnisku po przylocie po przekroczeniu granicy  – punkty testowe są otwarte po każdym przylocie w części ogólnej terminala. Wynik testu jest dostępny po ok. 15 min. Koszt testu: 200 PLN za osobę wraz z zaświadczeniem i natychmiastowym zwolnieniem z kwarantanny (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku).

PRZYLOTY Z WARSZAWY
Osoby, które przyleciały z Warszawy, a nie zdążyły wykonać testu podczas tranzytu w Warszawie, mogą wykonać we Wrocławiu testy na zasadach, jak po przylocie ze strefy Non Schengen.

TESTY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH PASAŻERAMI LOTNISKA
Istnieje możliwość wykonania szybkiego testu antygenowego wraz z natychmiastowym zwolnieniem z kwarantanny dla osób niebędących pasażerami naszego lotniska. Punkty testowe są dostępne w części ogólnej terminala po każdym przylocie z krajów Non Schengen oraz na 2h przed każdym odlotem. Koszt testu: 300 PLN za osobę wraz z zaświadczeniem i natychmiastowym zwolnieniem z kwarantanny (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku).

UWAGA!
Obowiązkowa kwarantanna nie dotyczy osób, które są z niej zwolnione na podstawie listy wyjątków zawartych w rozporządzeniu, tj. m.in. osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki oraz tzw. ozdrowieńców. Więcej informacji https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000057401.pdf

WYMOGI DOTYCZĄCE TESTÓW NA OBECNOŚĆ COVID-19 ORAZ KWARANTANNY

NIEMCY
Testy: Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR, LAMP lub ANTYGENOWEGO wykonanego maksymalnie 48 godzin przed odlotem (dot. również pasażerów tranzytowych). Obowiązek nie dotyczy dzieci do 6 roku życia.
Kwarantanna: Obowiązek 10-dniowej kwarantanny dotyczy generalnie wszystkich osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren Niemiec znajdowały się na obszarze ryzyka. Z 10-dniowej kwarantanny może zwolnić uzyskanie drugiego negatywnego wyniku testu po 5 dniach.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

UKRAINA
Testy: Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem (nie dotyczy pasażerów z obywatelstwem ukraińskim).
Kwarantanna: Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób, które nie okażą przy wjeździe do kraju negatywnego wyniku testu.
Wymagania dodatkowe (nie dotyczy pasażerów z obywatelstwem ukraińskim). : Polisa ubezpieczeniowa pokrywająca koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz ew. obserwacją w placówce medycznej (kwarantanną).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina

WIELKA BRYTANIA
Testy: Wymagane (dla wszystkich osób powyżej 11. roku życia przybywających do kraju samolotem, promem lub pociągiem)
- Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR, LAMP lub ANTYGENOWEGO wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem. Obowiązek wykonania testów również w drugim oraz ósmym dniu kwarantanny.
Kwarantanna: Wszyscy pasażerowie zobowiązani są poddać się 10-dniowej kwarantannie hotelowej (rezerwację oraz opłatę należy dokonać przed odlotem na stronie rządowej:  https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/  niezależnie od negatywnych wyników testów wymaganych przed odlotem.
Wymagania dodatkowe
: Każdy przybywający do kraju zobowiązany jest wypełnić formularz lokacyjny nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania

HOLANDIA
Testy: wymagane okazanie negatywnego wyniku testu PCR (wykonany max. 72 godziny przed odlotem) oraz ANTYGENOWEGO (wykonany do 24 godzin przed podróżą) lub wymagane okazanie negatywnego wyniku testu PCR (wykonany max. 24 godziny przed rozpoczęciem podróży). Pasażerowie tranzytowi (nie opuszczający terminalu lotniska w Holandii): wystarczające jest okazanie negatywnego wyniki testu NAAT (PCR) na podstawie próbki pobranej nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem do Holandii
Kwarantanna: Brak obowiązku kwarantanny.
Wykonanie testów jest obowiązkowe dla osób powyżej 13 roku życia przybywających do Holandii samolotem, autokarem, pociągiem, statkiem lub promem.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/holandia

IRLANDIA
Testy: Negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem. Obowiązek zachowania wyniku testu przez minimum 14 dni.
Kwarantanna: Obowiązkowe jest odbycie 14-dniowej kwarantanny pod wskazanym adresem. Z kwarantanny można zostać zwolnionym najszybciej po pięciu dniach w przypadku wykonania dodatkowego testu i otrzymania wyniku negatywnego.
Wymagania dodatkowe: Podróżni zobowiązani są wypełnić Passenger Locator Form.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/irlandia

TURCJA
Testy: Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem.
Kwarantanna: Kwarantanna nie jest wymagana dla osób, które przedstawią negatywny wynik testu. Obowiązuje jedynie podróżnych przekraczających granicę drogą lądową, którzy nie posiadają negatywnego wyniku testu.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja

SZWECJA
Testy: Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR, LAMP lub ANTYGENOWEGO wykonanego maksymalnie 48 godzin przed wjazdem (nie dotyczy obywateli Szwecji)
Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/szwecja

NORWEGIA
Testy: obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR, LAMP lub ANTYGENOWEGO wykonanego maksymalnie 24 godziny przed wjazdem.
Kwarantanna: 10 dniowa kwarantanna bezpośrednio po przylocie
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/norwegia

EGIPT
Testy: Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem.
Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt

FORMULARZE REJESTRACYJNE

  • Obowiązkowy formularz rejestracyjny dla wszystkich podróżujących do Anglii: https://bit.ly/32ubovw.
  • Pasażerowie podróżujący do Niemiec są zobowiązani do okazania wypełnionego formularza rejestracyjnego online (kod QR) lub wersji papierowej formularza lokalizacji pasażera. Dostęp do formularza rejestracyjnego online TUTAJ Informacje dotyczące obowiązkowej kwarantanny/wykonania testu na koronawirusa dostępne są TUTAJ
  • Wszyscy pasażerowie podróżujący z linią lotniczą Lufthansa są zobligowania do noszenia maseczek zgodnie z listą wyznaczonych modeli: FFP2, KN95 oraz N95 (w wersji standardowej) lub maseczki chirurgicznej.
    Przepis dotyczy wszystkich lotów do i z terenu Niemiec. Maseczki muszą być noszone w czasie boardingu, na pokładzie samolotu i po wyjściu z jego pokładu. Brak wyznaczonych modeli maseczek może skutkować niewpuszczeniem na pokład.
    Więcej informacji tutaj.
  • Pasażerowie podróżujący do Holandii są zobowiązani do posiadania wypełnionego oświadczenia zdrowotnego online TUTAJ.
  • Pasażerowie podróżujący do Irlandii są zobowiązani do wypełnienia formularza online.

Więcej informacji:


Powrót do aktualności | Drukuj stronę