Zakup energii elektrycznej dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. w latach 2021 – 2022

Data dodania:
04.09.2020r.
Termin składania ofert:
26.02.2021r. godz. 16:43
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Status:
aktualny

Nr sprawy : 3/2020/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.
Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez  Platformę – szczegóły zawiera  SIWZ.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
26.02.2021
Ogłoszenie o zamówieniu 2020_S 172-416608
27.02.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); sprawa 3.2020.NZP
28.02.2021
Załącznik nr 2.1 - Formularz oferty