Wybór biegłego rewidenta – badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 rok

Data dodania:
12.07.2022r.
Termin składania ofert:
01.08.2022r. godz. 00:00
Tryb postępowania:
Zaproszenie do składania ofert
Status:
aktualny

Nr sprawy: 0673

Oferty składane są wyłącznie za pośrednictwem e-mail – szczegóły zawiera treść ogłoszenia.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
12.07.2022
Zaproszenie do składania ofert (ogłoszenie); sprawa 0673
12.07.2022
Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzanu danych osobowych; sprawa 0673
12.07.2022
Załącznik nr 2 - Przykładowe oświadczenie sankcyjne; sprawa 0673