Sporządzenie dokumentacji podatkowych cen transferowych

Data dodania:
19.08.2022r.
Termin składania ofert:
05.09.2022r. godz. 00:00
Tryb postępowania:
Zaproszenie do składania ofert
Status:
aktualny

Nr sprawy: 0825

Oferty składane są wyłącznie za pośrednictwem e-mail – szczegóły zawiera treść ogłoszenia.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
19.08.2022
Zaproszenie do składania ofert (ogłoszenie); sprawa 0825
19.08.2022
Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, sprawa 0825
19.08.2022
Załącznik nr 2 - Przykładowe oświadczenie sankcyjne, sprawa 0825