Praca

Rozwiń skrzydła razem z nami !

Weź udział w rozwoju firmy o strategicznym znaczeniu dla naszego regionu.


Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna poszukuje odpowiednich kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH

Podstawowe obowiązki:

 • wszystkie kontrole oraz inspekcje na budowie w ramach swoich specjalności i wymaganych uprawnień w zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Prawem Budowlanym;
 • kontrolę wszystkich obmiarów i ustalenie ilości w oparciu o przedmiar robót;
 • monitorowanie kontroli jakości;
 • zaświadczanie o zgodności robót wzg. dokumentacji projektowej;
 • ocenę fizycznego postępu robót;
 • właściwe wdrażanie organizacji ruchu, kontroli środków powziętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na budowie oraz w związku z kwestiami związanymi z ochroną środowiska;
 • opiniowanie harmonogramów wykonawcy oraz kontroli realizacji prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych znajduje się tu: INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH – pełny zakres prac

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane;
 • doświadczenie w nadzorowaniu realizacji remontu, modernizacji, przebudowy lub budowy nawierzchni lotniskowych (droga startowa, droga kołowania lub płyta postojowa) podczas ruchu;
 • odporność na duży stres i zwiększony wysiłek;
 • doskonała znajomość procesu inwestycyjnego;
 • zdyscyplinowane podejście do wykonywanych obowiązków;
 • analiza problemów i identyfikowanie potencjalnych źródeł zagrożeń dla realizowanych zadań;
 • podejmowanie decyzji na czas, nawet w przypadku niepewności i niepełności danych potrzebnych do analizy;
 • asertywność i zdolność do wyrażania własnych opinii;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki współpracy, ciekawe wyzwania zawodowe;
 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło przez okres realizacji projektu;
 • możliwość zdobycia unikalnych doświadczeń zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia;
 • wypełniony arkusz kwalifikacyjny (do pobrania tutaj: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY);
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać na adres Port Lotniczy Wrocław SA 54-530 Wrocław
ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: rekrutacja@airport.wroclaw.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”


Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna poszukuje odpowiednich kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zadania:

 • wszystkie kontrole oraz inspekcje na budowie w ramach swoich specjalności i wymaganych uprawnień w zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Prawem Budowlanym;
 • kontrolę wszystkich obmiarów i ustalenie ilości w oparciu o przedmiar robót;
 • monitorowanie kontroli jakości;
 • zaświadczanie o zgodności robót wzg. dokumentacji projektowej;
 • ocenę fizycznego postępu robót;
 • właściwe wdrażanie organizacji ruchu, kontroli środków powziętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na budowie oraz w związku z kwestiami związanymi z ochroną środowiska;
 • opiniowanie harmonogramów wykonawcy oraz kontroli realizacji prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych znajduje się tu: INSPEKTOR NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH pełny zakres prac

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane;
 • doświadczenie w nadzorowaniu realizacji remontu, modernizacji, przebudowy lub budowy systemów świetlnych pomocy nawigacyjnych na terenie lotniska;
 • odporność na duży stres i zwiększony wysiłek;
 • doskonała znajomość procesu inwestycyjnego;
 • zdyscyplinowane podejście do wykonywanych obowiązków;
 • analiza problemów i identyfikowanie potencjalnych źródeł zagrożeń dla realizowanych zadań;
 • podejmowanie decyzji na czas, nawet w przypadku niepewności i niepełności danych potrzebnych do analizy;
 • asertywność i zdolność do wyrażania własnych opinii;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki współpracy, ciekawe wyzwania zawodowe;
 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło przez okres realizacji projektu;
 • możliwość zdobycia unikalnych doświadczeń zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia;
 • wypełniony arkusz kwalifikacyjny (do pobrania tutaj: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY);
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać na adres Port Lotniczy Wrocław SA 54-530 Wrocław
ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: rekrutacja@airport.wroclaw.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”


Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna poszukuje odpowiednich kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Podstawowe obowiązki:

 • wszystkie kontrole oraz inspekcje na budowie w ramach swoich specjalności i wymaganych uprawnień w zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Prawem Budowlanym;
 • kontrolę wszystkich obmiarów i ustalenie ilości w oparciu o przedmiar robót;
 • monitorowanie kontroli jakości;
 • zaświadczanie o zgodności robót wzg. dokumentacji projektowej;
 • ocenę fizycznego postępu robót;
 • właściwe wdrażanie organizacji ruchu, kontroli środków powziętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na budowie oraz w związku z kwestiami związanymi z ochroną środowiska;
 • opiniowanie harmonogramów wykonawcy oraz kontroli realizacji prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych znajduje się tu: INSPEKTOR NADZORU ROBÓT INSTALACYJNYCH – pełny zakres prac

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane;
 • doświadczenie w nadzorowaniu realizacji remontu, modernizacji, przebudowy lub budowy obiektu kubaturowego na terenie lotniska;
 • odporność na duży stres i zwiększony wysiłek;
 • doskonała znajomość procesu inwestycyjnego;
 • zdyscyplinowane podejście do wykonywanych obowiązków;
 • analiza problemów i identyfikowanie potencjalnych źródeł zagrożeń dla realizowanych zadań;
 • podejmowanie decyzji na czas, nawet w przypadku niepewności i niepełności danych potrzebnych do analizy;
 • asertywność i zdolność do wyrażania własnych opinii;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki współpracy, ciekawe wyzwania zawodowe;
 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło przez okres realizacji projektu;
 • możliwość zdobycia unikalnych doświadczeń zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia;
 • wypełniony arkusz kwalifikacyjny (do pobrania tutaj: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY);
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać na adres Port Lotniczy Wrocław SA 54-530 Wrocław
ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: rekrutacja@airport.wroclaw.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”


Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna poszukuje odpowiednich kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

Podstawowe obowiązki:

 • wszystkie kontrole oraz inspekcje na budowie w ramach swoich specjalności i wymaganych uprawnień w zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Prawem Budowlanym;
 • kontrolę wszystkich obmiarów i ustalenie ilości w oparciu o przedmiar robót;
 • monitorowanie kontroli jakości;
 • zaświadczanie o zgodności robót wzg. dokumentacji projektowej;
 • ocenę fizycznego postępu robót;
 • właściwe wdrażanie organizacji ruchu, kontroli środków powziętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na budowie oraz w związku z kwestiami związanymi z ochroną środowiska;
 • opiniowanie harmonogramów wykonawcy oraz kontroli realizacji prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych znajduje się tu: INSPEKTOR NADZORU ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH – pełny zakres prac

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane;
 • doświadczenie w nadzorowaniu realizacji remontu, modernizacji, przebudowy lub budowy obiektów kubaturowych na terenie lotniska;
 • odporność na duży stres i zwiększony wysiłek;
 • doskonała znajomość procesu inwestycyjnego;
 • zdyscyplinowane podejście do wykonywanych obowiązków;
 • analiza problemów i identyfikowanie potencjalnych źródeł zagrożeń dla realizowanych zadań;
 • podejmowanie decyzji na czas, nawet w przypadku niepewności i niepełności danych potrzebnych do analizy;
 • asertywność i zdolność do wyrażania własnych opinii;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki współpracy, ciekawe wyzwania zawodowe;
 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło przez okres realizacji projektu;
 • możliwość zdobycia unikalnych doświadczeń zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia;
 • wypełniony arkusz kwalifikacyjny (do pobrania tutaj: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY);
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać na adres Port Lotniczy Wrocław SA 54-530 Wrocław
ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: rekrutacja@airport.wroclaw.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”


Port Lotniczy Wrocław SA ogłasza ofertę wakacyjnej współpracy dla pełnoletnich uczniów i studentów na stanowisku:

Obsługi salonu executive lounge i baru

Podstawowe  zadania: Obsługa salonu executive lounge (kontrola i przyjmowanie zaproszeń, obsługa klientów salonu) oraz obsługa baru

Wymagania wobec kandydatów:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • miła aparycja
 • dobra prezencja
 • samodzielność podczas wykonywania obowiązków

Oferujemy :

 • umowę zlecenie z perspektywą stałej współpracy z uwzględnieniem rozkładu zajęć na uczelni,
 • atrakcyjną stawkę godzinową,
 • elastyczne godziny współpracy,
 • ciekawe zadania realizowane przez zgrany zespół,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w obsłudze klientów o specjalnym statusie

Oferty w postaci CV ze zdjęciem proszę przesyłać na adres prosimy przesłać na adres Port Lotniczy
Wrocław SA 54-530 Wrocław ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: rekrutacja@airport.wroclaw.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”

 

Port Lotniczy Wrocław SA poszukuje odpowiednich kandydatów na stanowiska:

SPECJALISTA DS. TERMINALA

Zarządzanie i eksploatacja terminalami

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • doświadczenie w zarządzaniu lub eksploatacji obiektami kubaturowymi z uwzględnieniem cost-cutting;
 • niekaralność;
 • dobra ogólna orientacja w różnych zagadnieniach technicznych z zakresu eksploatacji dużych obiektów kubaturowych zaawansowanych technicznie;
 • skrupulatność, operatywność i sumienność;
 • gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy;
 • znajomość j. angielskiego.

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI

Realizacja inwestycji

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane budowlane;
 • doświadczenie w prowadzeniu lub realizacji inwestycji;
 • niekaralność;
 • dobra ogólna znajomość prawa budowlanego wraz z relacjami z administracją publiczną  w zakresie realizacji inwestycji budowlanych;
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem środków trwałych;
 • skrupulatność, operatywność i sumienność;
 • gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy;
 • znajomość j. angielskiego.

KONSERWATOR HYDRAULIK

Podstawowe obowiązki

Przeglądy, konserwacja i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji CO, CT oraz WL, instalacji kanalizacji deszczowej i systemu odwadniania terminala.

Wymagania

 • wykształcenie zawodowe kierunkowe lub techniczne,
 • wieloletnie doświadczenie w zawodzie hydraulika,
 • umiejętność czytania schematów, korzystania z DTR oraz instrukcji,
 • umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność.

List motywacyjny ze zdjęciem, oraz CV prosimy przesłać na adres Port Lotniczy
Wrocław SA 54-530 Wrocław ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: rekrutacja@airport.wroclaw.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”

 

Port Lotniczy Wrocław SA poszukuje odpowiednich kandydatów na stanowisko: Księgowy/a

Podstawowe zadania

Prowadzenie ogółu spraw księgowych

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w księgowości;
 • niekaralność;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i regulacji podatkowych;
 • dobra ogólna orientacja w różnych zagadnieniach z zakresu księgowości;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;
 • skrupulatność i sumienność;
 • gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy;
 • znajomość j. angielskiego
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z ewidencją środków trwałych, środków pomocowych (dotacji , pomocy publicznej), zagadnień akcyzowych i podatku VAT.

Oferujemy

 • Umowę o pracę na zastępstwo
 • bardzo dobre warunki zatrudnienia, ciekawe wyzwania zawodowe,
 • zatrudnienie w renomowanej szybko rozwijającej się firmie,
 • dostęp do fachowej wiedzy,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

List motywacyjny ze zdjęciem, oraz CV prosimy przesłać na adres Port Lotniczy
Wrocław SA 54-530 Wrocław ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: rekrutacja@airport.wroclaw.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”

 

Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna poszukuje odpowiednich kandydatów na stanowisko:
MŁODSZY RATOWNIK – Lotniskowej Straży Pożarnej

Wymagania

- wykształcenie średnie,
- doświadczenie w pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
- bardzo dobry stan zdrowia i wysoka sprawność fizyczna,
- szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- mile widziane prawo jazdy kat. „C”.

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

List motywacyjny ze zdjęciem oraz CV prosimy przesłać na adres Port Lotniczy Wrocław S.A. 54-530 Wrocław ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: rekrutacja@airport.wroclaw.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy
o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”

 

Port Lotniczy Wrocław S A zatrudni  PANIE  na stanowisko:
PRACOWNIK STRAŻY OCHRONY LOTNISKA

Wymagania

 • wykształcenie min. średnie,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub licencja pracownika ochrony fizycznej,
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w ochronie osób i mienia,
 • dobra znajomość regulacji z zakresu ochrony osób i mienia.

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki pracy i płacy,
 • atrakcyjną ścieżkę awansu zawodowego oraz możliwość uzyskania na koszt pracodawcy unikalnych uprawnień zawodowych,
 • stabilizację zatrudnienia w renomowanej, szybko rozwijającej się firmie,
 • dostęp do fachowej wiedzy i nowoczesnego sprzętu,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

List motywacyjny ze zdjęciem, oraz CV prosimy przesłać na adres Port Lotniczy Wrocław S A
54-530 Wrocław ul. Graniczna 190, lub adres e-mail: rekrutacja@airport.wroclaw.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”

 


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF