28. marca 2011 roku


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
programu Infrastruktura i Środowisko

Zarząd Portu Lotniczego we Wrocławiu podpisał w dniu 28 marca 2011 r. Umowę o dofinansowanie nr POIS.06.03.00-00-001/09-00 Projektu „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” w ramach działania 6.3: Rozwój sieci lotniczej TEN-T priorytetu VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 381 005 359 PLN.
Koszt dofinansowania Projektu z Unii Europejskiej wynosi 128 110 000,00 PLN.

Inwestycja zwiększy przepustowość lotniska we Wrocławiu do 2,4 mln pasażerów rocznie (łączna przepustowość terminala 1 i terminala 2) oraz poprawi jego dostępność i sprawność operacyjną. Dzięki temu port lotniczy będzie mógł przyjmować większą liczbę pasażerów i towarów przy zapewnieniu utrzymania standardów obowiązujących w lotnictwie.
PROJEKT OBEJMUJE:

  • budowę nowego terminala – terminal pasażerski o jednej z największych w Polsce kubatur (330 429,81 m3), w którym wydzielone są strefy funkcjonalne związane z płytą lotniska (tzw. airside) – sortownia bagażu, poczekalnie, hale odbioru bagażu przylatującego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, jak również strefy związane ze stroną miejską (tzw. landside) – hale odpraw bagażowych (odlotów i przylotów), biura linii lotniczych, gastronomia, usługi itd.
  • budowę i rozbudowę płaszczyzn lotniskowych – rozbudowa nowej płyty postojowej, remont istniejącej południowej płyty postojowej.

| Drukuj stronę