To jest nazwa tabeli
Pierwszy
Drugi
Trzeci
10 zł
20 zł
30 zł
21 zł
22 zł
23 zł
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5