Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2021

Data dodania:
05.11.2020r.
Termin składania ofert:
12.03.2021r. godz. 15:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Status:
aktualny

Numer sprawy: 5/2020/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.

Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez Platformę – szczegóły zawiera  SIWZ.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
17.03.2021
Ogłoszenie o zamówieniu 2020.S 215-528194
24.02.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); sprawa 5.2020.NZP
25.02.2021
Załącznik 2.1.- Formularz Ofertowy