Zarząd Portu Lotniczego Wrocław S.A., działając w oparciu o Ustawę Prawo Lotnicze Art. 75 – 77 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych, po przeprowadzeniu konsultacji z przewoźnikami lotniczymi, przedstawia taryfę opłat lotniskowych obowiązującą na lotnisku Wrocław – Strachowice od 1 sierpnia 2022 roku:

Taryfa opłat lotniskowych EPWR z warunkami płatności obowiązująca od 1 sierpnia 2022