Zarząd Portu Lotniczego Wrocław S.A., działając w oparciu o Ustawę Prawo Lotnicze Art. 75 – 77 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych, uprzejmie informuje o rozpoczęciu, z dniem 15 kwietnia 2022 roku, procesu konsultacji zmian do niektórych zapisów taryfy opłat lotniskowych obowiązującej na lotnisku Wrocław – Strachowice. Planowany termin wejścia w życie zmian to 1 lipca 2022 roku.

Poniżej zamieszczono projekt taryfy z wprowadzonymi zmianami:

Projekt Taryfy opłat lotniskowych EPWR z warunkami płatności obowiązująca od 1 lipca 2022