ZAPROSZENIE do oszacowania wartości zamówienia na przygotowanie kompleksowego studium wykonalności dla Projektu pod nazwą: „Techniczna i środowiskowa dokumentacja dla integracji modalnej Portu Lotniczego Wrocław”

Data dodania:16.10.2014r.
Termin składania ofert:24.10.2014r. godz. :
Tryb postępowania:Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Status:archiwalny

Nr sprawy: 1300/2014


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
16.10.2014r. Zaproszenie
Powrót do listy przetargów