Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. w ramach 4-ch zadań (dalej także: „części”):

Data dodania:16.06.2015r.
Termin składania ofert:-
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie regulaminu przetargu – Warunków Udzielenia Zamówienia, (dalej: „WUZ”), zgodnie z przyjętymi u Organizatora zasadami wydatkowania. Do nn. zamówienia nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych.
Status:archiwalny

Nr sprawy: 44/N/2015

Część 1
„Dostawa i montaż jednego urządzenia stacjonarnego do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli” (dalej także: „część 1” lub „zadanie 1”)
Termin składania ofert do 26.06.2015 godz.: 10:00


Część 2
„Dostawa i montaż trzech urządzeń przenośnych do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli”(dalej także: „część 2” lub „zadanie 2”)
Termin składania ofert do 26.06.2015 godz.: 10:00


Część 3
„Dostawa i montaż czterech urządzeń do kontroli śladowych ilości materiałów wybuchowych” (dalej także: „część 3” lub „zadanie 3”)
Termin składania ofert do 26.06.2015 godz.: 10:00


Część 4
„Dostawa dwóch bramek do wykrywania metalu (WTMD)” (dalej także: „część 4” lub „zadanie 4”)
Termin składania ofert do 07.07.2015 godz. 10:00

 


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
16.06.2015r. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
16.06.2015r. Załacznik nr1 - formularz oferty
16.06.2015r. Załącznik nr2 - arkusz kalkulacyjny
16.06.2015r. Załącznik nr3 - Oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta warunków udziału w postepowaniu
16.06.2015r. Załącznik nr4 - Ośwoadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
16.06.2015r. Załącznik nr5 - wykaz zadań potwierdzających doświadczenie Oferenta
16.06.2015r. Załącznik nr 6 - Umowa
16.06.2015r. Załącznik 7A
16.06.2015r. Załącznik 7B
16.06.2015r. Załącznik 7C
16.06.2015r. Załącznik 7D
22.06.2015r. Zmiana WUZ - zmiana terminu składania ofert
24.06.2015r. Odpowiedzi na pytania do przetargu
24.06.2015r. Korekta pisma Odpowiedzi na pytania do przetargu
08.07.2015r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA ZADANIA NR 3
13.07.2015r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA ZADANIA NR 1
13.07.2015r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA ZADANIA NR 2
13.07.2015r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA ZADANIA NR 4
Powrót do listy przetargów