Zakup paliwa lotniczego Jet A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław do końca czerwca 2014 r.
Zakup paliwa lotniczego Jet A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław do końca 2014

Data dodania:09.07.2013r.
Termin składania ofert:02.09.2013r. godz. 10:00
20.08.2013r., godzina: 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Status:archiwalny

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
09.07.2013r. ogłoszenie
09.07.2013r. sprostowanie_ogłoszenia
11.07.2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
08.08.2013r. Zmiana Ogłoszenia 08.08.13
08.08.2013r. Załaczniki 1-5 po zmianie
08.08.2013r. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
20.08.2013r. Zmiany SIWZ z dn. 20.08.
20.08.2013r. Załącznik nr 2 po zmianie z 20.08.
26.09.2013r. Zawiadomienie o wyborze oferty
Powrót do listy przetargów