Zakup energii elektrycznej dla Potu Lotniczego Wrocław w latach 2018-2020

Data dodania:17.08.2017r.
Termin składania ofert:25.09.2017r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późniejszymi zmianami)
Status:archiwalny

Nr sprawy: 3/2017/NZP

Miejsce składania ofert: siedziba Portu Lotniczego Wrocław S.A. przy ul. Granicznej 190, 54-530 Wrocław, sekretariat (biuro Zarządu PLW S.A) Terminal, piętro II

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
17.08.2017r. Ogłoszenie o zamówieniu 156-324238
17.08.2017r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3.2017.NZP
17.08.2017r. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
17.08.2017r. Załącznik nr 2 - Arkusz kalkulacyjny
17.08.2017r. Załącznik nr 3 - Edytowalna wersja formularza JEDZ
17.08.2017r. Załącznik nr 4 - Specyfikacja energetyczna zamawiającego
17.08.2017r. Załącznik nr 5 - Wzór umowy
17.08.2017r. Załącznik nr 6 - Przykładowy projekt oświadczenia , o którym mowa w art 24 ust.11 Pzp
17.08.2017r. Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw
17.08.2017r. Załącznik nr 8 - Przykładowy projekt pełnomocnictwa dot. procedury zmiany sprzedawcy energii
14.09.2017r. Pytania odpowiedzi i zmiany do treści SIWZ. 3.2017.NZP, pismo 1162
14.09.2017r. Załącznik nr 2 - Arkusz kalkulacyjny ze zmianą pismem 1162
25.09.2017r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp (po otwarciu ofert)
20.10.2017r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; sprawa 3.2017.NZP
Powrót do listy przetargów