Zakup energii elektrycznej dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. w latach 2021 – 2022

Data dodania:04.09.2020r.
Termin składania ofert:06.10.2020r. godz. 12:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Status:aktualny

Nr sprawy : 3/2020/NZP

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.
Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez  Platformę – szczegóły zawiera  SIWZ.

 

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
04.09.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu 2020_S 172-416608
04.09.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); sprawa 3.2020.NZP
04.09.2020r. Załącznik nr 2.1 - Formularz oferty
04.09.2020r. Załącznik nr 2.2 - Arkusz kalkulacyjny
04.09.2020r. Załącznik nr 3.1 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
04.09.2020r. Załącznik nr 4.2 - Wykaz dostaw
04.09.2020r. Załącznik nr 5.1 - Wzór umowy
04.09.2020r. Załącznik nr 6.1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
04.09.2020r. Załącznik nr 7.1- Przykładowy projekt pełnomocnictwa dot. procedury zmiany sprzedawcy energii
25.09.2020r. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ, pismo nr 1107, sprawa nr 3.2020.NZP
06.10.2020r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 PZP; pismo 1132; sprawa 3.2020..NZP
23.10.2020r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (...); pismo 1202 ; sprawa 3.2020.NZP
Powrót do listy przetargów