Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych.
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Data dodania:08.07.2015r.
Termin składania ofert:16.07.2015r. godz. 12:00
Tryb postępowania:Zgodnie z regulacją w sprawie Zasad wydatkowania środków finansowych dla zadań (zamówień) współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym funduszy UE w Porcie Lotniczym S.A., do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Procedurą Konkurencyjną”. Tryb pod ustawowy.
Status:archiwalny

UE

Nr sprawy: 34/N/2015

Oferty należy składać w formie zastrzeżonej w ogłoszeniu.


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
08.07.2015r. Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert
08.07.2015r. Załacznik nr 1 (oferta)
10.07.2015r. Poglądowa lokalizacja
10.07.2015r. Projekt umowy
23.07.2015r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Powrót do listy przetargów