Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej na terenie lotniska.

Data dodania:26.06.2015r.
Termin składania ofert:03.07.2015r. godz. 12:00
Tryb postępowania:Zgodnie z regulacją w sprawie Zasad wydatkowania środków finansowych dla zadań (zamówień) współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym funduszy UE w Porcie Lotniczym S.A., do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Procedurą Konkurencyjną”. Tryb pod ustawowy - drugi.
Status:archiwalny

Nr sprawy: 35/N/2015

 

Zadanie jest dofinansowane przez Gminę Wrocław na podstawie art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt  5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1232 ze zm.).

 

Termin składania ofert  w formie zastrzeżonej w Ogłoszeniu.

 


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
26.06.2015r. OGŁOSZENIE
07.07.2015r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy przetargów