Włączenie nowych rolet wewnętrznych wykonanych na elewacji zachodniej i wschodniej Terminala do systemu sterowania BMS Portu Lotniczego Wrocław S.A.

Data dodania:14.12.2016r.
Termin składania ofert:27.12.2016r. godz. 13:00
Tryb postępowania: Procedura wyboru wykonawcy w trybie porównania propozycji cenowej wg Regulaminu PLW S.A dotyczącego wydatkowania z udziałem środków zewnętrznych (tzw. tryb pod ustawowy „drugi’). Postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych w ogłoszeniu.
Status:archiwalny

Nr sprawy: 54/N/2016

Informacja o dofinansowaniu:

Zadanie może być dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zadania pn.: Czynna ochrona gatunków ptaków Aves w otoczeniu pasażerskiego lotniska Wrocław-Starachowic (lub innego funduszu).

Propozycję cenową (ofertę) należy złożyć w formie oraz na zasadach określonych w ogłoszeniu.

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
14.12.2016r. OGŁOSZENIE O PROCEDURZE WYBORU WYKONAWCY. sprawa 54.N.2016
15.12.2016r. ZMIANA OGŁOSZENIA, sprawa 54.N.2016
03.01.2017r. OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE WYKONAWCY. 54.N.2016
Powrót do listy przetargów