Włączenie do systemu BMS (Building Management System) Terminala Portu Lotniczego Wrocław rolet wewnętrznych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej Terminala (hala przylotów, hala odlotów) na elewacji wschodniej i zachodniej.

Data dodania:16.12.2015r.
Termin składania ofert:08.01.2016r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Zapytanie ofertowe.
Status:archiwalny

Nr sprawy: 72/N/2015


Zadanie jest/może być dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zadania pn.: Czynna ochrona gatunków ptaków Aves w otoczeniu pasażerskiego lotniska Wrocław-Starachowic.

 Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
16.12.2015r. Ogłoszenie o prowadzonej procedurze wyboru wykonawcy. 72.N.2015
13.01.2016r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy przetargów