Rozbudowa istniejącej płyty do odladzania przy progu 29 na lotnisku Wrocław-Strachowice

Data dodania:12.12.2017r.
Termin składania ofert:-
Tryb postępowania:Przetarg ograniczony, dwuetapowy na zasadach określonych w Ogłoszeniu oraz w Warunkach Udzielenia Zamówienia (dalej także; „WUZ”).
Status:archiwalny

Nr sprawy: 87/N/2017

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
do 29.12.2017 do godz. 10:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu:
sekretariat Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, Piętro II- na zasadach określonych w ogłoszeniu.

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
12.12.2017r. Ogłoszenie o przetargu; sprawa 87.N.2017
12.12.2017r. Przykładowy formularz wniosku 87.N.2017
20.12.2017r. Zmiana ogłoszenia o przetargu 87.N.2017
29.12.2017r. Informacja o złożonych wnioskach
16.01.2018r. Informacja o zaproszonych do złożenia oferty
29.01.2018r. Informacja - protokół z otwarcia ofert 87.N.2017
19.02.2018r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 87.N.2018
Powrót do listy przetargów