Realizacja usługi kontroli bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym Wrocław

Data dodania:16.07.2018r.
Termin składania ofert:06.08.2018r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w Warunkach Udzielenia Zamówienia stanowiących regulamin postępowania
Status:archiwalny

Nr sprawy : 71/N/2018


Miejsce składania ofert: Sekretariat Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, piętro II.

 

Oferty składa się w oryginale w formie  pisemnej pod rygorem nieważności. W celu złożenia oferty konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją przetargową.

 

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
16.07.2018r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, sprawa 71.N.2018
16.07.2018r. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (WUZ), sprawa 71.N.2018
16.07.2018r. ZAŁĄCZNIKI 1-11 do WUZ, sprawa 71.N.2018
27.07.2018r. WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO WUZ, sprawa 71.N.2018
06.08.2018r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT sprawa 71.N.2018
14.09.2018r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA sprawa 71.N.2018
Powrót do listy przetargów