Realizacja usługi kontroli bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym Wrocław

Data dodania:09.01.2019r.
Termin składania ofert:30.01.2019r. godz. 10:00
25.01.2019r., godzina: 10:00
23.01.2019r., godzina: 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w Warunkach Udzielenia Zamówienia stanowiących regulamin postępowania.
Status:archiwalny

Nr sprawy : 1/N/2019


Miejsce składania ofert: Sekretariat Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, Piętro II
Oferty składa się w oryginale w formie  pisemnej pod rygorem nieważności. W celu złożenia oferty konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją przetargową.


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
09.01.2019r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, sprawa 1.N.2019
09.01.2019r. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (WUZ), sprawa 1.N.2019
09.01.2019r. Załączniki 1-11 do WUZ, sprawa 1.N.2019
18.01.2019r. Zmiany i wyjaśnienie do WUZ sprawa 1.N.2019 (p. 0103)
24.01.2019r. Zmiany do WUZ sprawa 1.N.2019 (p.0135)
30.01.2019r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT sprawa 1.N.2019
26.03.2019r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, sprawa 1.N.2019
26.04.2019r. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, sprawa 1.N.2019
Powrót do listy przetargów