Przebudowa części starego Terminala PL Wrocław

Data dodania:08.06.2017r.
Termin składania ofert:22.06.2017r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w regulaminie pod nazwą: „Warunki Udzielenia Zamówienia”
Status:archiwalny

Nr sprawy : 44/N/2017

Miejsce składania ofert: sekretariat Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, Piętro II

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
08.06.2017r. Warunki Udzielenia Zamówienia 44.N.2017
08.06.2017r. Załacznik nr 1 Formularz.oferty
08.06.2017r. Załacznik nr 2 Wykaz doświadczenia
08.06.2017r. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu
08.06.2017r. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
08.06.2017r. Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
08.06.2017r. Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa
22.06.2017r. Informacja o unieważnieniu postępowania 44.N.2017
Powrót do listy przetargów