Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją

Data dodania:13.03.2017r.
Termin składania ofert:29.03.2017r. godz. 10:00
27.03.2017r., godzina: 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie regulaminu pn. Warunki Udzielenia Zamówienia (dalej: „WUZ”).
Status:aktualny

Nr sprawy: 24/N/2017

Miejsce składania ofert: sekretariat Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A.,  ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, Piętro II (biuro Zarządu).

Do niniejszej procedury nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
13.03.2017r. Ogłoszenie 24.N.2017 Pobierz
13.03.2017r. Warunki Udzielenia Zamówienia 24.N.2017 Pobierz
13.03.2017r. Załacznik nr 1 Formularz oferty Pobierz
13.03.2017r. Załacznik nr 2 Wykaz doświadczenia Pobierz
13.03.2017r. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta warunków udziału w postepowaniu Pobierz
13.03.2017r. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Pobierz
13.03.2017r. Załącznik nr 5 Wykaz osób Pobierz
13.03.2017r. Załącznik nr 6 A Umowa projektowanie Pobierz
13.03.2017r. Załącznik nr 6 B Umowa nadzór autorski Pobierz
13.03.2017r. Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
23.03.2017r. Zmiany do WUZ, Załącznika 6A i 7 ; sprawa 24.N.2017 Pobierz
29.03.2017r. Informacja z otwarcia ofert w sprwaie nr 24.N.2017 Pobierz
06.04.2017r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24.N.2017 Pobierz
Powrót do listy przetargów