Ogłoszenie o rozeznaniu rynku (dotyczy usług telekomunikacyjnych)

Data dodania:09.04.2019r.
Termin składania ofert:-
Tryb postępowania:Rozeznanie rynku.
Status:archiwalny

Nr sprawy: 0448

Informacja dodatkowa:

Uwaga: Rozeznanie rynku ma na celu zbadanie zainteresowania współpracą ze strony wykonawców, pozyskanie informacji o warunkach cenowych współpracy w nakreślonych wariantach oraz weryfikację oszacowania zadania (wariantów) i przyjętych założeń, nie jest przetargiem i nie prowadzi do zawarcia umowy. Udzielone przez uczestników/wykonawców odpowiedzi są spersonalizowaną informacją handlową nie będącą ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia oraz załączników a jeśli zechcą Państwo wziąć udział w rozeznaniu, o przekazanie nam odpowiedzi do dn. 18.04.2019 w sposób wskazany w ogłoszeniu.

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
09.04.2019r. Ogłoszenie o rozeznaniu rynku nr 0448
09.04.2019r. Załącznik nr 1 sprawa 0448
09.04.2019r. Załącznik nr 2 sprawa 0448
09.04.2019r. Załącznik nr 3 sprawa 0448
09.04.2019r. Załącznik nr 4 sprawa 0448
Powrót do listy przetargów