Ogłoszenie adresowane do podmiotów świadczących usługi w zakresie modernizacji i/lub remontów i/lub renowacji i/lub budowy ogrodzeń.

Data dodania:21.02.2017r.
Termin składania ofert:-
Tryb postępowania:
Status:archiwalny

Nr sprawy: 4/N/2017

Aplikacje należy składań do dnia 03.03.2017 w sposób określony w ogłoszeniu.

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
21.02.2017r. Ogłoszenie w sprawie 4.N.2017
Powrót do listy przetargów