Modernizacja i przystosowanie posiadanego przez PLW S.A kontenera do roli nośnika sprzętu do usuwania unieruchomionych samolotów

Data dodania:27.07.2018r.
Termin składania ofert:13.08.2018r. godz. 13:00
Tryb postępowania:zapytanie ofertowe
Status:archiwalny

Nr sprawy : 67/N/2018

UWAGA: oferty można składać  wyłącznie elektronicznie, wyłącznie  na adres e-mail podany w zapytaniu.

Osobą do kontaktów w sprawie jest p. Andrzej Marzęda 071/35-81-344

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
27.07.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE. sprawa 67.N.2018
27.07.2018r. Przykładowy formularz oferty, sprawa 67.N.2018
27.07.2018r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) sprawa 67.N.2018
27.07.2018r. OPZ rysunek 1 sprawa 67.N.2018
27.07.2018r. OPZ rysunek 2 sprawa 67.N.2018
27.07.2018r. OPZ rysunek 3 sprawa 67.N.2018
27.07.2018r. OPZ rysunek 4 sprawa 67.N.2018
12.09.2018r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 67.N.2018 (pismo 1070)
Powrót do listy przetargów