Dostawa samojezdnej zamiatarki chodnikowej

Data dodania:17.02.2020r.
Termin składania ofert:28.02.2020r. godz. 13:00
Tryb postępowania:Zaproszenie do składania ofert, procedura na podstawie regulaminu stanowiącego treść ogłoszenia
Status:aktualny

Nr sprawy : 3/N/2020


UWAGA: oferty mogą być składane wyłącznie w drodze e-mail na adres podany w ogłoszeniu. Aby złożyć ofertę należy zapoznać się z treścią ogłoszenia wraz z załącznikami.

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
17.02.2020r. OGŁOSZENIE nr 0254 Zaproszenie do składania ofert 3.N.2020
17.02.2020r. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
17.02.2020r. Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia do umowy
17.02.2020r. Załącznik nr 3 - Formularz oferty
17.02.2020r. Załącznik nr 3.1 - Oświadczenie o zgodnosci technicznej oferowanego przedmiotu z OPZ
17.02.2020r. Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia
17.02.2020r. Załącznik nr 5 - Klauzula nformacyjna o przetwarzanu danych osobowych
24.02.2020r. Wyjaśnienia i zmiany do Ogłoszenia nr 0254 , pismo 0293, sprawa 3.N.2020
28.02.2020r. Informacja o złożonych ofertach, pismo 0319, sprawa 3,N,2020
12.03.2020r. Wybór oferty najkorzystniejszej, pismo 0397, sprawa 3,N,2020
24.03.2020r. Informacja o unieważnieniu postępowania 3.N.2020
Powrót do listy przetargów