Dostawa polewarki lotniskowej do rozprowadzania płynnych środków przeciwoblodzeniowych dla Portu Lotniczego Wrocław

Data dodania:24.07.2018r.
Termin składania ofert:21.08.2018r. godz. 10:00
13.08.2018r., godzina: 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w Warunkach Udzielenia Zamówienia stanowiących regulamin postępowania.
Status:archiwalny

Nr sprawy : 51/N/2018


Miejsce składania ofert: Sekretariat Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, Piętro II

 

Oferty składa się w oryginale w formie  pisemnej pod rygorem nieważności. W celu złożenia oferty konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją przetargową.


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
24.07.2018r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa 51.N.2018
24.07.2018r. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (WUZ) sprawa 51.N.2018
24.07.2018r. ZAŁĄCZNIKI 1-8 do WUZ, sprawa 51.N.2018
01.08.2018r. WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO WUZ sprawa 51.N.2018 (pismo 0963)
03.08.2018r. WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO WUZ sprawa 51.N.2018 (pismo 0984)
03.08.2018r. Uzupełnienie do załącznika nr 4 do WUZ (0984)
08.08.2018r. WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO WUZ sprawa 51.N.2018 (pismo 1007)
21.08.2018r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT sprawa 51.N.2018
12.09.2018r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 51.N.2018 (pismo 1160)
01.10.2018r. INFORMACJA Z UDZIELENIU ZAMÓWIENIA sprawa 51.N.2018
Powrót do listy przetargów