Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2021

Data dodania:04.11.2020r.
Termin składania ofert:18.11.2020r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Status:aktualny

Numer sprawy: 5/2020/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.

Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez Platformę – szczegóły zawiera  SIWZ.

 

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
04.11.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu 2020.S 215-528194
04.11.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); sprawa 5.2020.NZP
04.11.2020r. Załącznik 2.1.- Formularz Ofertowy
04.11.2020r. Załącznik 3.1. - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
04.11.2020r. Załącznik 4.1. - Oświadczenie- grupa kapitałowa
04.11.2020r. Załącznik 4.2 - Wykaz dostaw
04.11.2020r. Załącznik 5.1. - Wzór umowy
04.11.2020r. Załącznik 6.1. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
10.11.2020r. Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr 1279 sprawa nr 5.2020.NZP
18.11.2020r. Informacja o umieważnieniu postępowania; pismo nr 1306 sprawa nr 52020.NZP
Powrót do listy przetargów