Dostawa paliwa lotniczego Jet A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2016.

Data dodania:17.09.2015r.
Termin składania ofert:27.10.2015r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych
Status:archiwalny

Nr sprawy: 6/2015/SPZ

 


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
17.09.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie
22.09.2015r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
16.10.2015r. Wyjaśnienia do treści SIWZ. sprawa 6.2015.SPZ
10.11.2015r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Powrót do listy przetargów