Dostawa paliwa lotniczego Jet A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w latach 2018-2019

Data dodania:07.09.2017r.
Termin składania ofert:16.10.2017r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późniejszymi zmianami)
Status:aktualny

Nr sprawy: 4/2017/NZP

Miejsce składania ofert: siedziba Portu Lotniczego Wrocław S.A. przy ul. Granicznej 190, 54-530 Wrocław,
sekretariat (biuro Zarządu PLW S.A) Terminal, piętro II

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
07.09.2017r. Ogłoszenie o zamówieniu 171-351133 Pobierz
07.09.2017r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 4.2017.NZP Pobierz
07.09.2017r. Załącznik nr 1 - Formularz oferty Pobierz
07.09.2017r. Załącznik nr 2 - Arkusz kalkulacyjny Pobierz
07.09.2017r. Załącznik nr 3 - Edytowalna wersja formularza JEDZ Pobierz
07.09.2017r. Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
07.09.2017r. Załącznik nr 5 - Wzór umowy Pobierz
07.09.2017r. Załącznik nr 6 - Przykładowy projekt oświadczenia , o którym mowa w art 24 ust.11 Pzp Pobierz
07.09.2017r. Załącznik nr 7- Wykaz dostaw Pobierz
07.09.2017r. Załącznik nr 8 - Wykaz sprzętu Pobierz
09.10.2017r. Zmiana do treści SIWZ. 4.2017.NZP, pismo 1276 Pobierz
16.10.2017r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp Pobierz
Powrót do listy przetargów